April 27, 2019 10:00 AM to 12:00 PM

Tìm hiểu về ABA tại sao các dịch vụ về hành vi lại quan trọng?        

Learn About ABA and Why Are Behavioral Services Important?

ABA là một trong những nhu cầu thiết yếu của trẻ với khuyết tật phát triển và được cung cấp qua nhà trường, Medical và hãng Bảo hiểm. Hầu hết các trung tâm ABA đều có một danh sách cho rất dài. Nếu tình trạng chờ đợi quá lâu thì thế nào? Ai sẽ giúp cho các cháu trong lúc chờ đợi? Trung tâm Vùng có trách nhiệm gì về vấn đề này?

Luật sư Elizabeth Ballart đã từng là chuyên viên cung cấp dịch vụ ABA có hợp đồng với các Trung tâm Vùng. Cô biết rõ tình trạng chờ đợi và các điều kiện của Trung tâm Vùng trước khi cung cấp dịch vụ cho trẻ.

Thời gian:   Thứ Bảy ngày 27 tháng Tư năm 2019 từ 10-12pm

                  10-11am: ABA: Medical, hãng bảo hiểm và SARC

                  11am-12pm: Trả lời và tư vấn cho các gia đình có hẹn.

Xin gọi cho Khanh Bui nếu bạn muốn làm hẹn để được tư vấn


Get Seats
Print Friendly, PDF & Email