Một video thông tin giới thiệu người tiêu dùng và các gia đình hiện đang tham gia dự án thử nghiệm quyền tự quyết (SDP) cũng như những người quan tâm đến SDP.

Video này không được tạo bởi PHP và chúng tôi không thể đảm bảo quyền truy cập vào video và phụ đề. Hãy cho họ biết nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập video này.