Thu Nhập An Sinh Bổ Sung Cha Mẹ Giúp Đỡ Cha Mẹ (PHP), bạn sẽ hoc cách đăng ký Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) cho người con khuyết tật của bạn. Các phương án hay nhất giúp đạt kết quả mỹ mãn sẽ được làm nổi bật. Đoạn video này được tạo nên bởi nhân viên tại PHP và không được tạo ra bởi Sở An Sinh Xã Hội (SSA). Hội thảo trực tuyến này giải thích những gì SSA đang tìm kiếm và các bước bạn có thể thực hiện để tăng cơ hội được phê duyệt.

This video was created in 2018 and reflects 2018 benefit amounts which change annually.  The monthly maximum Federal amounts for 2020 are $771 for an eligible individual, $1,175 for an eligible couple, and $392 for an essential person.  Click here for Social Security Administration information about this.