Nói chuyện với con bạn về tình dục để giúp chúng an toàn là điều rất quan trọng.

Thanh thiếu niên, thanh niên và người lớn bị khuyết tật về nhận thức và phát triển khác có thể chưa bao giờ được giáo dục tình dục đầy đủ, điều này khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng bị bóc lột và lạm dụng tình dục. Số liệu thống kê cho thấy người khuyết tật trải qua mọi hình thức lạm dụng với tỷ lệ cao hơn nhiều so với người không khuyết tật. Video này sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo về cách hỗ trợ và giữ an toàn cho người thân của bạn.

Giới thiệu về Diễn giả: Shanya Luther có bằng Cử nhân Nghệ thuật về Khoa học Con người & Môi trường với trọng tâm là các nghiên cứu về phụ nữ và sự phát triển của con người. Các lãnh vực làm việc của cô bao gồm các chủ đề như quan hệ giữa các cá nhân, các vấn đề xã hội, giao tiếp trong gia đình, nuôi dạy con cái và sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên.

Video này được tài trợ bởi Chương trình Chống chênh lệch DDS.