Tháng Tám 31, 2022 6:00 pm to 7:00 pm

Bạn có biết rằng Trung Tâm Sinh Sống Độc Lập Thung Lũng Silicon (SVILC) cung cấp các dịch vụ và tài nguyên khẩn cấp khi cần, từ hoạt động cứu trợ thiên tai cho đến các địa điểm lưu trú khẩn cấp và hỗ trợ thuê nhà dành cho người khuyết tật khi cần?

Hãy tham gia với chúng tôi trong vai trò nhân viên giải thích các dịch vụ và tài nguyên khẩn cấp của SVILC, đồng thời cung cấp thông tin giới thiệu đến với những ai đang sống bên ngoài Quận Santa Clara.

Đây là một sự kiện thuộc Connections California. Connections California là một dự án của Parents Helping Parents – Thung Lũng Silicon. Dự án đã trở thành hiện thực nhờ vào sự hỗ trợ hào phóng của Santa Clara Family Health Plan.

#cca

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email