Tháng Mười 17, 2020 10:00 AM to 12:30 PM

Các lựa chọn thay thế cho quyền giám hộ

PHP kết hợp với Maria Iriarte/Senior Attorney at Disability Rights California

Họ có mặt:

Lựa chọn thay thế cho Quyền giám hộ là gì?

Một giải pháp thay thế cho Quyền giám hộ là giúp bạn hiểu các tình huống và lựa chọn trong cuộc sống của bạn, đó là một cách để tăng tính độc lập của bạn. Nó khuyến khích bạn và cho bạn sức mạnh để đưa ra quyết định về cuộc sống của bạn nhiều nhất có thể. Hỗ trợ ra quyết định là cách hầu hết người lớn đưa ra quyết định hàng ngày, một số lựa chọn thay thế sau đây là:

  • Hỗ trợ ra quyết định
  • Nhu cầu chăm sóc sức khỏe
  • Quyết định tự chăm sóc
  • Giáo dục
  • Quyết định tài chính
  • Các cơ hội nghề nghiệp

Nếu bạn là cha mẹ của một đứa trẻ đã trưởng thành và muốn biết thêm về quyền giám hộ và các lựa chọn thay thế. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy tham gia cùng chúng tôi.

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 từ 10:00 sáng – 12:30 chiều.

Đăng ký ở đây:

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email