Tháng Sáu 22, 2019 12:00 pm to 4:00 pm

Sẽ có một buổi thông tin về việc các yêu cầu pháp lý cho vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và dị tật bẩm sinh, do cha mẹ tiếp xúc với hóa chất độc hại và nước độc hại sử dụng trong phòng sạch “semiconductor” và trong sản xuất điện tử khác. Một quyết định gần đây của Tòa án Tối cao của California có thể bây giờ cho phép các trường hợp hết thời gian để kiện trước đây được tiến hành sự kiện cho những đứa trẻ có mẹ tiếp xúc với các chất độc hại trong thời kỳ mang thai từ những năm 1970 và 1980 trở đi.

Nếu quý vị có đứa trẻ bị suy yếu đáng kể về tinh thần, tổn thương não hoặc tổn thương cột sống, khuyết tật tim, bất thường chân tay hoặc các chấn thương khi sinh khác và quý vị là một công nhân điện tử trước đây hoặc hiện tại muốn nhận thêm thông tin về khiếu nại pháp lý, xin vui lòng tham dự một buổi thông tin với luật sư tại Olinder Center, địa chỉ 848 E. Williams Street, San Jose, CA, vào ngày 22, tháng 6, năm 2019, từ 12:00 giờ chiều đến 4:00 giờ chiều.

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email