Tháng Sáu 23, 2022 7:00 pm to Tháng Sáu 28, 2022 8:30 pm

Chăm sóc con có nhu cầu đặc biệt luôn cần kiến thức, kỹ năng bên cạnh tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ. Hơn nữa, phụ huynh luôn là người hiểu và mong muốn con được an toàn, vui chơi và phát triển tốt nhất.
Tham gia Hội Thảo 2 buổi HỒ SƠ MỘT TRANG, dựa vào khái niệm Lấy Con Người Làm Trung Tâm, phụ huynh sẽ được cung cấp công cụ hữu ích để giúp những người xung quanh con như ông bà, cô dì chú bác…hàng xóm cùng các giáo viên cũng như các nhà chuyên môn khác hiểu điểm mạnh của con, tôn trọng giá trị và hỗ trợ nhu cầu quan trọng giúp con sinh hoạt hiệu quả từ lớp học đến cộng đồng.

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email