Tháng Sáu 22, 2021 7:00 PM to Tháng Sáu 24, 2021 8:30 PM

Con bạn sẽ sớm trở lại trường trong thời gian tới?
Nếu con bạn sớm trở lại trường trong thời gian tới, sẽ đi gặp các nhà trị liệu, tham gia các chương trình ngoại khóa hay các hoạt động cá nhân khác. Hội thảo này đành cho bạn.
Chuỗi Hội Thảo Hồ Sơ Một Trang gồm 2 buổi sẽ giúp phụ huynh đưa con đến với các chương trình và dịch vụ dễ dàng và thuận lợi bằng cách xây dựng một trang thông tin tích cực về con của mình với tiếp cận Lấy trẻ làm trung tâm từ đó giúp con được hiểu rõ hơn từ những người chăm sóc khác và hòa nhập trường học và cộng đồng tốt nhất.
Đừng bỏ qua cơ hội này.

Chương trình này được tại trợ một phần từ Chương trình Phòng Ngừa Lạm Dụng Trẻ Em của Santa Clara County.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email