Tháng Mười 7, 2021 6:30 PM to Tháng Mười 28, 2021 8:30 PM

Cha mẹ luôn mong con được phát triển tốt nhất. Tuy nhiên , chăm sóc và nuôi dạy con rất nhiều thử thách.

Chuỗi Hội thảo về Hành Vi sẽ giúp phụ huynh hiểu ý nghĩa về hành vi của con, từ đó biết cách tiếp cận con phù hợp, có vậy cha mẹ sẽ giúp con kết bạn, hòa nhập trường học và cộng đồng tốt nhất.

Chủ đề :
Buổi 1: Kiến thức cơ bản về hành vi của trẻ khuyết tật
Buổi 2: Đánh giá nhu cầu hành vi, nguyên nhân và xác định nhu cầu của trẻ
Buổi 3: Biện pháp tăng cường hành vi mong muốn và giảm hành vi không mong muốn ở trẻ
Buổi 4: Sự quan trọng của sinh hoạt gia đình và môi trường xung quanh.
Ghi danh một lần cho 4 buổi hội thảo. Phần khảo sát sẽ được gửi kèm trước khi hội thảo bắt đầu và sau khi hội thảo kết thúc.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email