Tháng Một 23, 2021 10:00 AM to 12:30 PM

Chuyển đổi sang tuổi trưởng thành bằng PHP, DRC và SARC

Làm thế nào để giúp con bạn bị thiểu năng trí tuệ và / hoặc chậm phát triển chuẩn bị cho việc học đại học, đi làm hoặc sống độc lập?

Cuộc sống đầy rẫy những chuyển đổi, và một trong những điều đáng chú ý nhất xảy ra khi học sinh chuẩn bị rời trường trung học và bước vào thế giới khi còn trẻ. Khi học sinh bị khuyết tật, việc lập kế hoạch cho tương lai là đặc biệt quan trọng.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu cách có được các nguồn lực và dịch vụ cho con bạn thông qua DRC, Trung tâm Khu vực, Bộ Phục hồi chức năng và các Khu học chánh và cách lập kế hoạch phù hợp để giúp chúng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Đây là một hội nghị định kỳ

Ngày 23 tháng 1 năm 2020 10 giờ sáng – 12 giờ 30 chiều

Lisa Navarro từ DRC

Ngày 30 tháng 1 năm 2020 10 giờ sáng – 12 giờ 30 phút chiều

Trung tâm khu vực San Andreas

Trình bày bởi: PHP, DRC và SARC

Nếu con bạn là khách hàng của Trung tâm Khu vực, con bạn có thể tài trợ cho khóa đào tạo này, hãy liên hệ với Điều phối viên dịch vụ của bạn bằng thông tin sau: Mã nhà cung cấp: ZS105 và Mã dịch vụ: 120-100

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email