Tháng Bảy 17, 2021 10:00 AM to 12:00 PM

Không bao giờ là quá sớm để lập kế hoạch cho tương lai của con bạn!
Chuyển tiếp không bao giờ dễ dàng và đặc biệt quan trọng khi bạn có con bị khuyết tật. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành của bạn và người thân.

Khi nào bắt đầu chuyển sang cuộc sống người lớn thông qua Trung tâm Khu vực?
Chương trình sau 18 tuổi (18-22 tuổi)
Quyền giám hộ có giới hạn (Tuổi 18+)
Sau 22 tuổi
Các chương trình trong ngày
Lựa chọn khu dân cư
Lựa chọn việc làm
Dịch vụ chung
Dịch đồng thời sang tiếng Việt.

Chương trình được tài trợ một phần bởi Chương trình chênh lệch DDS

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email