Tháng Tám 14, 2019 10:00 AM to 11:00 AM

Một nhóm hỗ trợ thực hành độc đáo dành cho các bậc cha mẹ có con từ sơ sinh đến 5 tuổi. Đem trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi của bạn đến với chương trình, và trong khi chúng chơi với bạn và với nhau bằng những đồ chơi phù hợp với sự phát triển, bạn có thể khám phá và tìm hiểu thêm về:
• PHP và các dịch vụ khởi đầu sớm
• Những gì có sẵn trong công nghệ hỗ trợ
• Nói chuyện với một nhân viên về mối quan tâm của bạn
• Giao lưu với các phụ huynh khác và nhiều hơn nữa

Ngày 14 Tháng 8: Animal Assisted Happiness (AAH)
đi kèm với nụ cười chỉ động vật
mới có thể mang lại!

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email