Tháng Mười Một 16, 2019 09:00 AM to Tháng Mười Một 23, 2019 01:30 PM


Điều kiện hội đủ điều kiện cho IHSS chỉ dành cho những người có Medi-Cal, bao gồm người đang hướng Chương trình Medicaid Miễn trừ có sẵn từ các Trung tâm Khu vực. Con của bạn có thể sống ở nhà với bạn hoặc tại nhà riêng. Bạn thậm chí có thể được trả tiền như là nhà cung cấp dịch vụ cho con của bạn. Con của bạn không thể sống trong một nhà nuôi dưỡng tập thể. Nếu bạn đang xem xét chương trình hỗ trợ sinh sống cho con, dịch vụ IHSS cần phải được sử dụng (nếu đủ điều kiện) trước khi được cung cấp số giờ cho chương trình hỗ trợ sinh sống.

Trẻ nhỏ hơn có thể hội đủ điều kiện tuy nhiên sẽ dễ dàng hơn để chứng minh nhu cầu cho trẻ lớn hơn.
Quý vị sẽ nhận được phần giới thiệu và tổng quan về IHSS với sự tập trung đặc biệt vào việc thiết lập nhu cầu giám sát bảo vệ.
Nếu con của bạn đã nhận được IHSS – liệu cháu có nhận được tất cả các giờ mà cháu có quyền được hưởng và cần thiết không? Các dịch vụ được cung cấp dựa trên nhu cầu và có thể bao gồm:

  • Dịch vụ trong nhà (hút bụi, bụi, v.v.)
  • Các dịch vụ liên quan (chuẩn bị bữa ăn, mua sắm, chạy việc vặt, v.v.)
  • Dịch vụ chăm sóc cá nhân phi y tế (chăm sóc ruột và bàng quang, chải chuốt, tắm rửa, v.v)
  • Vận chuyển
  • Giảm bớt nguy cơ độc hại trong môi trường
  • Giám sát bảo vệ


Chúng tôi rất tiếc là không có dịch vụ giữ trẻ

Buổi hướng dẫn này bằng tiếng Việt Nam

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email