Tháng Mười Một 21, 2020 09:00 AM to 11:00 AM

Hiểu hành vi thách thức ở trẻ / Understanding Challenging Behavior

Chuỗi hội thảo về hành vi trẻ em phổ biến của chúng tôi hiện đã được trực tuyến ở dạng cuộc họp Thu phóng!

Chúng tôi muốn cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn! Đây là chuỗi hội thảo trực tuyến gồm 4 phần dành cho các gia đình có trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Nếu con bạn có biểu hiện thách thức do khuyết tật phát triển, lớp học này có thể dành cho bạn. Để tham gia, con bạn phải từ 0 – 17 tuổi và sống ở Hạt Santa Clara. Chỉ có 8 gia đình tham dự để có thể chia sẻ và thảo luận thân mật.

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 từ 9:00 giờ sáng đến 11:00

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email