Tháng Bảy 28, 2021 7:00 PM to 8:00 PM

Hoạt động Sinh hoạt Nhóm Phụ huynh Việt nam về Dịch vụ gia đình và Cộng Đồng tạo cơ hội phụ huynh than gia chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin về các dịch vụ liên quan đến quá trình chăm sóc con sau đó hiểu rõ các vấn đề hiện nay của con hơn để giúp trẻ phát triển tốt nhất.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email