Tháng Sáu 8, 2022 7:00 PM to 8:30 PM

Cha mẹ luôn tìm kiếm những thông tin cập nhật để ứng phó và hỗ trợ cho con và gia đình mình. Đây là cơ hội tuyệt vời để kết nối với các bậc cha mẹ và gia đình có những trải nghiệm tương tự như bạn. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình hoặc đơn giản lắng nghe và học hỏi, và đặt câu hỏi của bạn cho nhân viên PHP của chúng tôi.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email