Tháng Ba 25, 2023 10:00 AM to 12:00 PM

Hội đồng phụ huynh tự quyết

Làm thế nào để Tự quyết định là một hình mẫu phù hợp cho người thân yêu của tôi?

Quyền tự quyết là một mô hình mới để Trung tâm Khu vực cung cấp dịch vụ. Chúng tôi biết rằng bạn, với tư cách là phụ huynh, muốn tìm hiểu thêm về việc liệu hệ thống mới này có hoạt động hay không và những thách thức cũng như lợi ích là gì. Vì lý do này, PHP đã mời một số phụ huynh có con đã có quyền tự quyết chia sẻ kinh nghiệm của họ với bạn.

Đây là một số câu hỏi sẽ là:
-Quá trình này kéo dài bao lâu?
-Làm thế nào bạn tạo ra kế hoạch?
-Các dịch vụ lấy con người làm trung tâm có hoạt động không?
-Bạn có làm việc với Người hướng dẫn độc lập không?
-Có dễ dàng tìm được các nhà cung cấp theo mô hình Tự quyết định không?
-và nhiều cái khác

Sự kiện này sẽ được dịch đồng thời sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt

Đây là một sự kiện Kết nối California. Connections California, một dự án của Cha mẹ Giúp đỡ Cha mẹ – Thung lũng Silicon, được thực hiện nhờ sự hỗ trợ hào phóng từ Santa Clara Family Health Plan.

#CCA #Regional Center #Lanterman Act #SDP

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email