Tháng Năm 27, 2022 10 AM to 12 PM

Hội Thảo về Phúc Lợi Công Cộng- Thu Nhập An Sinh Bổ Sung. SSI
Tham gia hội thảo về : Thu Nhập An Sinh Bổ Sung, bạn sẽ hoc cách đăng ký Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) cho người con khuyết tật của bạn. Các phương án hay nhất giúp đạt kết quả mỹ mãn sẽ được làm nổi bật.
Hội thảo trực tuyến này giải thích những gì SSA đang tìm kiếm và các bước bạn có thể thực hiện để tăng cơ hội được phê duyệt.
Nội dung:
Thé nào là Thu Nhập An Sinh Bổ Sung?
Điều Kiện
Cách nộp đơn
Các vấn đề đi kèm
Hội thảo này do SVCF tài trợ một phần

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email