Tháng Hai 27, 2021 9:00 AM to Tháng Ba 13, 2021 12:00 PM

Ngày 27 tháng 2 năm 2021

Các lớp học về Ranh giới Xã hội sẽ dạy về khoảng cách xã hội và các mức độ thân thiết thông qua việc sử dụng sáu vòng tròn đồng tâm được mã hóa bằng màu sắc . Lớp học Ranh giới Xã
Hội này sử dụng nền tảng Google. Điều kiện tham gia là trẻ từ 13-17 tuổi, cu trú tại Hạt Santa Clara với số lượng 5 người tham dự.

Ai nên tham gia lớp Ranh giới Xã hội?
Thanh thiếu niên khiếm khuyết trí tuệ và/ hoặc rối loạn phổ tự kỷ có mức phát triển về kỹ năng xã hội từ mẫu giáo (5 tuổi) trở lên.

Vào các buổi sáng từ 9-12 giờ.

* Ngày 27 tháng 2 năm 2021: Vòng tròn màu tím và xanh lam.
* Ngày 6 tháng 3 năm 21021: Vòng tròn màu xanh lá cây và màu vàng
* Ngày 13 tháng 3 năm 2021: Vòng tròn màu cam và đỏ

Nếu một thành viên gia đình / phụ huynh tham gia nói tiếng Tây Ban Nha, hỗ trợ sẽ được cung cấp bằng tiếng Việt

Sự tham gia của Phụ huynh / Người chăm sóc là rất quan trọng để hòa nhập thành công vào cuộc sống hàng ngày. Người lớn PHẢI THAM GIA trong mỗi lớp học với học sinh.

Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@php.com hoặc theo số 408 – 727-5775.

Print Friendly, PDF & Email