Tháng Năm 18, 2019 09:30 AM to Tháng Năm 25, 2019 02:30 PM

Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích cha mẹ của những trẻ em có nhu cầu đặc biệt tham gia cùng chúng tôi cho loạt bài quan trọng này.

Bạn đang ở đâu trong hành trình làm cha mẹ của mình thì không quan trọng . Chúng tôi cung cấp hỗ trợ từ thời điểm con bạn được xác nhận có chẩn đoán khuyết tật hoặc nghi ngờ. Đây thường là một thời gian khó khăn và phân vân với người làm cha mẹ.    Cùng với nhau, chúng ta sẽ tạo ra một kế hoạch giúp bạn, con bạn và cả gia đình bạn phát triển mạnh. Bạn không phải làm điều này một mình.  

Để tham gia, con của bạn nên từ đó tuổi từ 0-17 và cư trú tại quận Santa Clara. Bạn nào tham gia từ 5 bài học trở lên sẽ nhận được $50 tiền thưởng vào cuối khóa học. Số lượng người tối đa là 20.  

Chương trình: Khóa học bao gồm 6 bài học chia làm 2 tuần từ 9:30am-2:30pm

 Thứ Bảy 05/18:   

  • Kế hoạch tự chăm sóc và Hiểu biết về sự Đau buồn của Cha mẹ
  • Đáp ứng đúng cách đối với trẻ có hành vi thách thức  
  • Phương pháp giúp cho những người khác biệt và hỗ trợ con của bạn (Hồ sơ một trang giấy) 

Thứ Bảy 05/25:     

  • Sắp xếp Thứ tự cần thiết
  • Các dịch vụ Xã hội để trợ giúp cho cha mẹ
  • Phục hồi sức mạnh gia đình (sử dụng 5 Yếu tố Bảo vệ) 

Địa điểm:  PHP tai Sobrato Center for Nonprofits-1400 Parkmoor Avenue, San Jose CA 95126

Miễn phí:  Bạn cần phải ghi danh trước và đóng $10 để giữ chỗ. Bạn sẽ được hoàn trả lại tiền lệ phí vào cuối chương trình.

 *** Chúng tôi cung cấp dịch vụ vui chơi cho trẻ em.

English translation: (Sharing the Journey)
 


 

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email