Tháng Năm 18, 2022 7:00 pm to 8:30 pm

Thời gian đầu đời từ 0-5 tuổi rất quan trọng trong sự phát triển của trẻ em. Phụ huynh luôn mong muốn con phát triển tốt nhất và hiểu biết thêm khi con gặp vài khó khăn về ngôn ngữ và hành vi.
Tham gia sinh hoạt nhóm hỗ trợ Phụ huynh Chương trình Early Start, phụ huynh có cơ hội chia sẻ tâm tình, trao đổi kinh nghiệm và thu nhận kiến thức về các mốc phát triển tổng quát, hiểu rõ ý nghĩa hành vi của con. Từ đó các phụ huynh sẽ dễ dàng thực hành cách hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày giúp các bé cải thiện việc ăn ngủ, chơi đùa, giao tiếp và kết bạn giúp con nhiều tiến bộ và phát triển tối ưu.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email