Tháng Tám 10, 2021 6:30 PM to 8:30 PM

SSI và SSDI LÀ GÌ?
Trình bày về SSI / SSDI (Thu nhập An sinh Bổ sung / Bảo hiểm An Sinh Bổ sung cho Người khuyết tật) và trả lời câu hỏi của bạn về sự đủ điều kiện và các yêu cầu của quá trình nộp đơn. Giúp tìm hiểu quá trình nộp đơn về Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) cho con bạn bị khuyết tật và có cơ hội thành công cao nhất.

Chủ đề:
Sự khác nhau giữa SSI và SSDI là gì?
Làm cách nào để đăng ký những phúc lợi này?
Bạn sẽ cần những hồ sơ gì để đăng ký phúc lợi này?
Khi nào tôi có thể đăng ký SSDI?
Quá trình này có vẻ nhiều bối rối và nếu không có một số chuẩn bị trước có thể dẫn đến việc BỊ từ chối. Tham dự hội thảo sẽ bạn hiểu những gì bạn có thể làm để tăng khả năng có kết quả tốt nhất.

Hội thảo trên website Parents Helping Parents do SVCF tài trợ một phần

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email