Tháng Chín 17, 2019 10:00 AM to 11:30 AM

Chúng tôi gặp gỡ để trò chuyện vào ngày thứ ba của tuần thứ 3 trong tháng từ 10:00 sáng đến 11:30 tại quán cà phê Friends ở San Jose. Hãy cùng chúng tôi thưởng thức trà / cà phê tại quán cà phê thú vị này do FCSN (Những người bạn của trẻ em có nhu cầu đặc biệt) và khách hàng của họ điều hành.

Địa điểm: Friends Cafe,1029 S Bascom Ave, San Jose, CA 95128

Nội dung buổi trò chuyện là của bạn! Chúng tôi cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các gia đình Việt Nam có nhu cầu đặc biệt là trẻ em sống ở Thung Lũng Silicon.

Liên lạc với chúng tôi qua email nếu bạn có thắc mắc về hỗ trợ liên quan đến trường học, các dịch vụ xã hội, sự khác biệt trong học tập và các nhu cầu liên quan khác. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để kết nối bạn với thông tin và tài nguyên cho gia đình bạn.

Ghi danh
Print Friendly, PDF & Email