Tháng Chín 28, 2022 6:30 pm to 8:00 pm

Để nắm bắt sự kiện Connections California mùa xuân năm ngoái với đối tác liên kết là Hội Đồng Tiểu Bang CA về Khuyết Tật Phát Triển, Darcy McCann, ứng viên chương trình sau tú tài và người tự vận động cùng với David Grady, MA MFT (Thạc Sĩ về Trị Liệu Hôn Nhân và Gia Đình), trở lại để bàn luận các cuộc gặp gỡ với cơ quan thi hành pháp luật, các nhóm ứng phó khẩn cấp và những đơn vị ứng cứu đầu tiên khác. Cơ quan thi hành pháp luật thường tham gia ứng cứu các tình huống khủng hoảng.

Darcy và David sẽ thảo luận:
● các sự kiện có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng
● tương tác và biện pháp giúp giảm nhẹ tình hình
● những điều nhân viên cảnh sát và nhân viên khẩn cấp có thể làm và không được làm
● 5150 trường hợp tạm giữ và nhập viện cấp cứu

Họ cũng sẽ thảo luận về quá trình đi từ khủng hoảng đến ổn định cũng như những việc cần làm để nhận được các dịch vụ và hỗ trợ sức khỏe trên phương diện hành vi và phát triển.

Darcy và David rất mong muốn được trò chuyện một cách thân mật. Hãy tham gia cùng chúng tôi để lắng nghe những lời khuyên từ họ và chia sẻ quan điểm với những người cùng tham gia khác.

Đây là một sự kiện Connections California. Connections California là một dự án của Parents Helping Parents – Silicon Valley. Dự án này đã trở thành hiện thực nhờ vào sự hỗ trợ hào phóng từ Santa Clara Family Health Plan.

#cca

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email