Tháng Sáu 10, 2021 6:30 PM to 7:30 PM

Ngày 10 tháng 6 năm 2021 từ 06:30 đến 07:30 tối
Phúc lợi An sinh Xã hội và SSI- Thu nhập An sinh Bổ sung, những thay đổi với một “trẻ em tuổi trưởng thành bị khuyết tật” khi cha mẹ nghỉ hưu, qua đời hoặc bản thân bị khuyết tật.
Bạn có phải:

Sắp nghỉ hưu?
Ly hôn hoặc góa bụa
Nếu con bạn đang nhận SSI, một chương trình phúc lợi liên bang, và bạn sắp nghỉ hưu, mọi thứ sẽ thay đổi!
Ngoài ra, các phúc lợi tiềm ẩn như “Child in care /Trẻ em được chăm sóc” có thể dành cho cha mẹ góa hoặc khi vợ / chồng hoặc vợ / chồng cũ đã nghỉ hưu. Và, Medicare cho các con tuổi trưởng thành của bạn chưa?

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Daniel E. Fortuño, từ BEC, người sẽ giúp quý vị hiểu ảnh hưởng của việc nghỉ hưu, tử vong hoặc tàn tật của chính của quý vị. Phúc lợi An sinh Xã hội góp thêm lợi cho các con trai hoặc con gái của quý vị trên SSI. Daniel sẽ chia sẻ thông tin hữu ích về cách duy trì những quyền lợi đó để duy trì các dịch vụ dựa trên tính đủ điều kiện của quyền lợi Medi-Cal / Medicaid.

An sinh xã hội là một phúc lợi của Liên bang, vì vậy điều này áp dụng cho mọi người trên khắp đất nước. Thông tin này, đây là một chủ đề sẽ áp dụng cho nhiều bậc cha mẹ có nhu cầu đặc biệt là trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Daniel là một chuyên gia về lợi ích công cộng, đừng bỏ lỡ buổi hội thảo đầy thông tin này! Hãy đến, tìm hiểu và lập kế hoạch!

Về người thuyết trình, Daniel E. Fortuño:
Điểm tuyệt vời của BEC’s Benefits Coaching là khách hàng có thể tiếp cận với kiến ​​thức chuyên môn của Daniel Fortuño trong cả thu nhập công và tư cũng như các quyền lợi bảo hiểm y tế. Daniel hiểu rõ sắc thái của các chương trình phúc lợi liên bang, tiểu bang và tư nhân, đồng thời đã xây dựng một mạng lưới chuyên gia mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực phúc lợi dựa trên người khuyết tật và bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Daniel thông thạo về sự khác biệt và sắc thái của các chương trình phúc lợi của các tiểu bang sau: Arizona, Arkansas, California, Hawaii, Louisiana, Nevada, New Mexico, New York, Oklahoma, Oregon, Texas và Washington.

Hầu hết các hội thảo, nhóm hỗ trợ và dịch vụ của PHP đều MIỄN PHÍ! Chúng tôi cam kết cung cấp nội dung trực tuyến sáng tạo, chất lượng cao cho tất cả gia đình như gia đình của quý vị. Vui lòng quan tâm quyên góp tự nguyện để giúp chúng tôi tiếp tục công việc quan trọng này cho các gia đình nuôi dạy trẻ em có nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng của quý vi!
Cảm ơn quý vị!

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email