Tiền hỗ trợ $75 hoặc nhiều hơn của
bạn bao gồm một năm là hội viên của PHP!

Lệ phí hội viên giúp chúng tôi hỗ trợ các gia đình, từ thời điểm đứa trẻ được chẩn đoán lần đầu, đến xuyên suốt các lứa tuổi và giai đoạn của cuộc đời.

Là một hội viên của Parents Helping Parents, quý vị sẽ nhận được:

– Miễn phí tham dự hầu hết các buổi thảo luận và hướng dẫn
– Thông tin cập nhật về các vấn đề có ảnh hưởng đến các gia đình có con em có nhu cầu đặc biệt
– Kết nối với một cộng đồng hỗ trợ và cung cấp thông tin
– Giảm giá cho dịch vụ “Techsploration” tại Trung tâm iTECH
– Mượn các thiết bị Công nghệ Hỗ trợ trong thời gian ngắn
– Khả năng tiếp cập nhiều sách và tài liệu từ Thư viện Khuyết tật Công cộng của chúng tôi
– Niềm vui khi biết quý vị đang giúp đỡ hàng ngàn người có nhu cầu đặc biệt và gia đình của họ tiếp nhận các dịch vụ giúp cho họ hướng về phía trước.