Quý vị muốn giúp đỡ một gia đình mùa lễ hội này? Một gia đình đang khó khăn, chật vật và chưa biết làm thế nào để giúp đỡ con mình trong thời gian học trên máy tính và trú ẩn tại chỗ.

Mỗi $1 quý vị đóng góp sẽ được một trong các nhà hảo tâm sau góp thêm $1: Quỹ Gia đình Warmenhoven, David York, Suz Floethe và Meg Saunders, Mary Ellen Peterson, Kathleen King, cùng các nhà hảo tâm khác, với tổng giá trị lên đến $35,000!

Khoản đóng góp $53 của quý vị sẽ không chỉ giúp một gia đình được nhận cuộc điện thoại đầu tiên vô cùng quan trọng, mà là HAI gia đình!

CÓ! TÔI MUỐN NHÂN ĐÔI QUÀ TẶNG TẠI ĐÂY!