Có phải Parents Helping Parents chỉ hỗ trợ các gia đình có trẻ em cần sự chăm sóc đặc biệt?

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình có con em cần sự chăm sóc đặc biệt ở mọi lứa tuổi. Nhân viên của PHP tiếp nhận điện thoại từ các gia đình có con em cần sự chăm sóc đặc biệt từ tuổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành, và thậm chí đến 50-60 tuổi! Không bao giờ là quá muộn để liên lạc với chúng tôi! Chúng tôi hỗ trợ cả những người trưởng thành có trách nhiệm chăm sóc anh chị em khuyết tật của mình.

Làm thế nào để tìm được các Trung tâm Nguồn lực Hỗ trợ Gia đình ở nơi tôi sinh sống?

Parents Helping Parents có trụ sở tại San Jose, CA.

Để tìm hiểu dịch vụ cho trẻ từ 0-3 tuổi, vui lòng truy cập: https://frcnca.org/services-for-families/

Đối với trẻ từ 3-26 tuổi, chúng tôi có gần 100 Trung tâm Hướng dẫn và Thông tin cho Phụ huynh (PTI) và Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng cho Phụ huynh (CPRC) trên khắp Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ.

PHP có cung cấp dịch vụ trị liệu không?

Parents Helping Parents không cung cấp dịch vụ trị liệu dưới bất kỳ hình thức nào; tuy nhiên, chúng tôi rất hân hạnh cung cấp thông tin và chỉ dẫn về các nguồn lực hỗ trợ và dịch vụ đặc biệt phù hợp với nhu cầu của con em hoặc gia đình quý vị.

Mọi sự kiện của PHP đều được tổ chức tại trụ sở của PHP tại San Jose phải không?

Không phải tất cả, nhưng hầu hết là như vậy. Vui lòng tham khảo Lịch Sự kiện của chúng tôi để biết địa điểm tổ chức của các sự kiện.

PHP có những nhóm hỗ trợ và thông tin nào? Khi nào các nhóm họp mặt?

Các nhóm Mối quan tâm Đặc biệt của PHP thường được tổ chức theo từng điều kiện sức khỏe/khiếm khuyết hoặc ngôn ngữ khác nhau. Quý vị có thể xem danh sách các nhóm tại trang Tìm kiếm Hỗ trợ của chúng tôi.

Mỗi nhóm thường tổ chức họp mặt vào một thời điểm trong tháng. Một số nhóm có thể mời các chuyên gia đến nói chuyện về các chủ đề cùng quan tâm, trong khi các nhóm khác chú trọng vào việc tạo điều kiện cho phụ huynh hoặc người chăm sóc trao đổi với nhau. Có nhóm kết hợp cả hai hình thức trên. Chúng tôi hoan nghênh quý vị tham gia vào bất cứ buổi họp nhóm hoặc buổi nói chuyện nào phù hợp với nhu cầu và sự quan tâm của quý vị. Nhân viên của PHP cũng có thể cung cấp thông tin về các nhóm hỗ trợ ngoài PHP trong cộng đồng.

Thành viên của PHP có thể cùng phụ huynh đến tham dự một cuộc họp IEP không?

Với hơn 56,000 trẻ em trong phạm vi PHP phục vụ, chúng tôi không thể cùng các gia đình dự họp IEP. Các Chuyên gia Giáo dục của PHP sẽ giúp quý vị chuẩn bị và tìm hiểu về các quyền lợi của mình. Chúng tôi cũng liên tục cung cấp các khóahướng dẫn về giáo dục đặc biệt.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho phụ huynh các phương tiện cần thiết để hỗ trợ con em mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị mời những người có liên quan đến tham dự cuộc họp IEP cho con em quý vị – như bạn bè, người thân trong gia đình, hoặc bất cứ ai hiểu rõ về con em quý vị và mong muốn những điều tốt đẹp cho con em quý vị. PHP cũng có thể tìm cách kết nối quý vị với một gia đình khác sẵn sàng đến dự họp IEP với quý vị.

Khi cần thiết, PHP sẽ duy trì một danh sách những người đại diện và biện hộ về giáo dục đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho phụ huynh các phương tiện cần thiết để hỗ trợ con em mình.

LƯU Ý: Phụ huynh của trẻ thuộc Học khu Ravenswood City là một ngoại lệ.

Làm thế nào để tôi có thể tìm được Người Đại diện hoặc BIện hộ về Giáo dục Đặc biệt để hỗ trợ trong cuộc họp IEP của con tôi?

Parents Helping Parents có một Danh sách Nguồn lực Hỗ trợ để quý vị có thể tìm kiếm thông tin về những người đại diện và biện hộ. Vui lòng truy cập: để biết thêm về danh sách này.

Ngoài ra, Hội đồng Người Đại diện và Biện hộ cho Phụ huynh (COPAA) cũng duy trì cơ sở dữ liệu về những người đại diện và biện hộ. Vui lòng truy cập để biết thêm thông tin.

Mất bao lâu tôi có thể nhận được cuộc gọi trả lời sau khi để lại tin nhắn thoại?

Mục tiêu của chúng tôi là gọi lại cho quý vị trong vòng 48 giờ với các cuộc gọi trong ngày làm việc. Nếu chúng tôi nhận được quá nhiều cuộc gọi, có thể mất tới 72 giờ để chúng tôi gọi lại cho quý vị.

Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu học khu tiến hành đánh giá cho con tôi?

Hãy sử dụng Mẫu Thư Yêu cầu Chương trình Giáo dục Đặc biệt của chúng tôi để soạn thảo một lá thư yêu cầu đánh giá. Nếu quý vị lo ngại rằng con em của quý vị không theo kịp bạn cùng trang lứa ở một lĩnh vực phát triển cụ thể, và quý vị muốn biết liệu học khu của mình có cung cấp dịch vụ phù hợp với vấn đề đó không, thì mẫu đơn này sẽ giúp quý vị soạn thảo một lá thư hiệu quả!

Yêu cầu Đánh giá