Bắt tay vào tìm hiểu các lựa chọn cho quá trình chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành không bao giờ là quá sớm hay quá muộn.

Chúng tôi thấu hiểu những bỡ ngỡ và xáo trộn mà giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành có thể gây ra cho những người khuyết tật và gia đình, người thân của họ. Chính vì vậy, chương trình Connections California: Chuyển Tiếp Sang Tuổi Trưởng Thành Cùng Người Khuyết Tật sẵn sàng hỗ trợ quý vị!  Quý vị có thể tìm thấy các thông tin quan trọng từ Connections California nếu con em của quý vị đang ở tuổi 12 hoặc hơn. Chúng tôi muốn giúp QUÝ VỊ đồng hành cùng người thân của mình bước sang tuổi trưởng thành một cách thuận lợi nhất!

Chương trình của Connections California có thể áp dụng đối với người có bất kỳ khiếm khuyết nào. Mọi thông tin được chia thành năm mục chính. Mục đích của chúng tôi là giúp quý vị tìm kiếm thông tin liên quan đến quá trình chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành một cách dễ dàng nhất.

Ai có thể sử dụng Connections California? Bất kỳ ai!

Chúng tôi có thể cung cấp những nguồn hỗ trợ nào? Vô vàn!

Cổng Thông tin Connections California được cập nhật liên tục! Hãy thường xuyên ghé thăm để nắm được thông tin về các sự kiện, nguồn hỗ trợ và nội dung mới!