Chia sẻ Hành trình là một loạt buổi họp theo chủ đề nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ kéo dài trong sáu tuần.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị đến tham dự bất kỳ chủ đề nào hoặc tất cả các chủ đề của chương trình Chia sẻ Hành trình. Dù quý vị đến tham dự một hay tất cả các buổi họp, Parents Helping Parents cũng sẽ luôn sẵn sàng để hỗ trợ quý vị. Cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở kể từ thời điểm con của quý vị được chẩn đoán hay nghi ngờ có khuyết tật. Quý vị không đơn độc trong thời điểm đầy xáo trộn và khó khăn này. Chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch để giúp đỡ quý vị, con của quý vị cùng toàn thể gia đình hướng đến tương lai.

Sáu chủ đề của chương trình Chia sẻ Hành trình bao gồm:

  • Chiến lược Tự chăm sóc Bản thân & Thấu hiểu nỗi đau buồn của cha mẹ
  • Cần ứng xử như thế nào khi trẻ có hành vi thách thức
  • Công cụ Hỗ trợ Tác dụng Nhất cho các Chuyên gia (Hồ sơ Một Trang giấy)
  • Sắp xếp thứ tư cần thiết
  • Tổng quan về các Phúc lợi Công cộng
  • Phục hồi sức mạnh gia đình (sử dụng 5 yếu tố bảo vệ)

Chia sẻ Hành trình được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Vui lòng xem lịch sự kiện của chúng tôi để biết cuộc họp phù hợp với quý vị.

Lệ phí: Miễn phí. Bạn cần phải ghi danh trước và đóng $10 để giữ chỗ. Bạn sẽ được hoàn trả lại tiền lệ phí vào cuối chương trình

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vui chơi cho trẻ em