Thu Nhập An Sinh Bổ Sung Cha Mẹ Giúp Đỡ Cha Mẹ (PHP), bạn sẽ hoc cách đăng ký Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) cho người con khuyết tật của bạn. Các phương án hay nhất giúp đạt kết quả mỹ mãn sẽ được làm nổi bật.

Hội thảo trực tuyến này giải thích những gì SSA đang tìm kiếm và các bước bạn có thể thực hiện để tăng cơ hội được phê duyệt.

Đoạn video này được sản xuất vào năm 2018 và phản ánh mức trợ cấp SSI trong năm 2018 –  mức trợ cấp này thay đổi từng năm. Mức trợ cấp Liên bang tối đa hàng tháng trong năm 2021 là $771 mỗi người đủ tiêu chuẩn, $1,175 cho mỗi cặp đôi đủ tiêu chuẩn và $392 cho mỗi người chăm sóc thiết yếu. Hãy nhấn vào đây để biết thêm thông tin về An sinh Xã hội.

Đoạn video này được tạo nên bởi nhân viên tại PHP và không được tạo ra bởi Sở An Sinh Xã Hội (SSA). BẤM VÀO ĐÂY để biết thông tin về số tiền trợ cấp hiện tại.