Hãy cân nhắc việc trở thành một Người Hỗ trợ cho Parents Helping Parents ngay hôm nay!

Chúng tôi luôn tìm kiếm những phụ huynh có kinh nghiệm và hiểu biết về việc giáo dục và chăm sóc cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Những phụ huynh mới hoặc tham gia hành trình chưa lâu rất cần đến sự hỗ trợ của những người dày dạn kinh nghiệm.

Là một Người Hỗ trợ của PHP cũng có nghĩa quý vị là một cố vấn. Quý vị sẽ trợ giúp cho những phụ huynh hoặc gia đình khác có hoàn cảnh cá biệt. Chúng tôi sẽ cố gắng kết nối quý vị với một gia đình có trẻ em có điểm tương đồng về nhu cầu đặc biệt, lứa tuổi, vị trí địa lý và các yếu tố khác.

Khi trở thành một người hỗ trợ, quý vị sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của một gia đình khác. Qua việc chia sẻ kinh nghiệm và lắng nghe, các gia đình sẽ cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng!