Thông báo khẩn cấp về các chương trình và dịch vụ tại văn phòng của PHP

Phụ Huynh Giúp Đỡ Phụ Huynh (PHP) đang theo dõi chặt chẽ sự bùng phát của bệnh dịch Coronavirus. Dựa trên hướng dẫn mới nhất từ Văn Phòng Y Tế Công Cộng của Quận Hạt Santa Clara, vì sức khỏe và sự an toàn của tất cả các gia đình của chúng tôi, PHP đã quyết định hủy bỏ có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới, như sau:

TẤT CẢ các cuộc hẹn trực tiếp đến văn phòng San Jose và Gilroy của chúng tôi, bao gồm tất cả các cuộc họp phụ huynh và các cuộc họp bên ngoài.
TẤT CẢ các buổi hội thảo trực tiếp và đào tạo được tổ chức tại văn phòng PHP và những tổ chức bên ngoài; Đa số sẽ chuyển đổi hướng dẫn trực tuyến trên mạng.
TẤT CẢ các hỗ trợ tại các văn phòng PHP; Đa số sẽ chuyển đổi hướng dẫn trực tuyến trên mạng.

Nhiều gia đình mà chúng tôi hân hạnh được phục vụ có những trẻ em còn yếu ớt về mặt y tế, và PHP cam kết thực hiện phần của mình để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc về tác động này sẽ ảnh hưởng đối với các gia đình PHP. Nhiều cuộc họp có thể được tổ chức trực tuyến; theo dõi tất cả các thông tin liên lạc với PHP để có thông tin mới nhất.

Nhân viên của PHP sẽ tiếp tục sẵn sàng phục vụ cho các gia đình theo nhiều cách, bao gồm:

Qua Điện Thoại: Hãy gọi cho chúng tôi 408-727-5775, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 AM -5:00 PM.
Thư viện điện tử trên mạng: Hãy vào trang web của chúng tôi: www.php.com 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày trong tuần, để có tài nguyên toàn diện và hơn 200 video thông tin bằng năm thứ tiếng.
Điện Thư: Hãy gửi điện thư cho chúng tôi với câu hỏi hoặc mối lo lắng của bạn tại [email protected].

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình của Coronavirus. Xin vui lòng xem email, tài khoản truyền thông xã hội của PHP và trang web PHP để cập nhật thông tin mới nhất về tình trạng của các chương trình và dịch vụ tại PHP.

Chúng tôi có thể giúp được gì?

Dịch vụ Cá nhân

Parents Helping Parents cung cấp nhiều loại hình Dịch vụ Cá nhân để hỗ trợ quý vị, con em quý vị và toàn thể gia đình.

Các Dịch vụ Cá nhân của Parents Helping Parents bao gồm nhóm hỗ trợ dành cho phụ huynh của trẻ em có nhu cầu đặc biệt; hướng dẫn và thảo luận với phụ huynh về chương trình giáo dục đặc biệt, SSI, IHSS, MediCal, và các phúc lợi công cộng khác; tư vấn bảo mật 1:1 trong văn phòng hoặc trên điện thoại; nhóm hỗ trợ dành cho anh chị em của một người khuyết tật cùng nhiều dịch vụ khác.

Rất nhiều Dịch vụ Cá nhân của Parents Helping Parents được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Details
Dịch vụ trực tuyến

Thư viện E-Learning của Parents Helping Parents luôn hoạt động mọi lúc, mọi nơi cho quý vị. Các video hướng dẫn của chúng tôi bao quát các chủ đề như đánh giá về nhu cầu giáo dục đặc biệt, buổi họp IEP, công nghệ hỗ trợ, phúc lợi công cộng như SSI, IHSS, MediCal và nhiều chủ đề khác.

Parents Helping Parents hiểu rằng việc tiếp nhận Dịch vụ Cá nhân không phải lúc nào cũng thuận tiện. Giờ đây, với các video trực tuyến của Parents Helping Parents, quý vị có thể tiếp cận thông tin tại bất cứ thời điểm và không gian nào thuận tiện cho quý vị.

Thư viện E-Learning của Parents Helping Parents không ngừng mở rộng. Hãy thường xuyên ghé thăm để xem nội dung mới!

Details
Giáo dục Đặc biệt

Các Chuyên gia Giáo dục của Parents Helping Parents luôn sẵn sàng cung cấp cho quý vị các hướng dẫn, hỗ trợ và thông tin liên quan đến quyền lợi của quý vị cũng như quyền lợi về giáo dục cho con em của quý vị trong độ tuổi từ 3-26.

Quý vị có thể hoàn toàn bỡ ngỡ khi tìm hiểu về quyền lợi của mình và muốn biết làm cách nào để yêu cầu tiến hành đánh giá nhu cầu giáo dục đặc biệt. Con em của quý vị cũng có thể đã nhận được một số dịch vụ trong các năm qua nhưng nảy sinh một số vấn đề về sự hỗ trợ cần thiết hoặc việc xếp lớp. Hãy gọi cho chúng tôi để trao đổi với một Chuyên gia giáo dục về các phương án giải quyết các vấn đề.

Details
Tình nguyện & Sự kiện

Parents Helping Parents rất trân trọng năng lực và thời gian của quý vị! Dù quý vị mong muốn tham gia tình nguyện một lần hay lâu dài, chúng tôi đều muốn lắng nghe quý vị. Hãy tham gia chương trình để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Details
Đóng góp

Parents Helping Parents cảm ơn sự đóng góp tài chính của quý vị. Khi quý vị đóng góp cho Parents Helping Parents, quý vị đồng thời giúp đỡ các trẻ em và gia đình trông cậy vào sự hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng của Parents Helping Parents. Hãy tạo ra sự khác biệt ngay hôm nay!

Details