Chiếc Cầu Kết Nối

Bạn có lo lắng về sự phát triển của con bạn? Bạn cần câu trả lời cho những câu hỏi khó khăn? Parents Helping Parents ở đây để giúp bạn! PHP cung cấp hỗ trợ, thông tin và đào tạo để giúp các gia đình nuôi dưỡng người thân yêu của mình ở mọi độ tuổi và bất kỳ khuyết tật hoặc chuẩn đoán nào.

Parents Helping Parents đồng hành cùng gia đình trong các giai đoạn chuyển đổi trong cuộc sống, từ giai đoạn sinh ra đến can thiệp sớm và trường học, từ tuổi trưởng thành đến sống độc lập. PHP giúp gia đình hiểu và điều hướng qua các hệ thống chăm sóc phức tạp cho người thân yêu của họ, bất kể tuổi tác và bất kỳ khuyết tật hoặc chuẩn đoán nào.

Hầu hết các nhân viên chương trình PHP là cha mẹ của người thân yêu với khuyết tật, điều này làm cho PHP có khả năng đặc biệt để phục vụ các gia đình.

Hỗ Trợ Gia Đình Việt

THÔNG TIN & TÀI NGUYÊN

PHP cung cấp thông tin dựa trên khuyết tật, chuẩn đoán hoặc mối quan tâm của từng người, tuổi tác và/hoặc cấp học. Các chủ đề đa dạng từ hỗ trợ tài chính và can thiệp sớm, đến chuyển giao sang tuổi trưởng thành và hỗ trợ người chăm sóc, đến công nghệ hỗ trợ và giáo dục đặc biệt.

Các dịch vụ bao gồm các buổi hội thảo trực tuyến, truy cập trực tuyến 24/7, Thư viện Học trực tuyến, Thư mục Tài nguyên, tư vấn 1:1, các nhóm hỗ trợ, văn phòng địa phương, hỗ trợ đa ngôn ngữ và nhiều hơn nữa. Chúng tôi hỗ trợ mọi chuẩn đoán bao gồm tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADD/ADHD), khó đọc và các thách thức học tập khác, bệnh mãn tính, các rối loạn tâm lý, khuyết tật phát triển và trí tuệ, khuyết tật thể chất và nhiều hơn nữa.

Hầu hết các dịch vụ của Parents Helping Parents là miễn phí. CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP BẠN!

Details
GIÁO DỤC

PHP giảng dạy cho gia đình về quyền lợi giáo dục của họ và quy trình giáo dục đặc biệt, bao gồm các kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) và 504 phức tạp, và hiểu quyền của phụ huynh/ người giám hộ và học sinh từ 0-22 tuổi. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về cách làm thủ tục đánh giá giáo dục đặc biệt, hiểu về điều kiện đủ điều kiện và xử lý xung đột. Nhóm Giáo dục PHP hỗ trợ các gia đình ở các quận San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito và Monterey ở California.

Details
CÁC CỘT MỐC

PHP giải thích về những sự chuyển tiếp quan trọng trong cuộc sống của một người và cách điều hướng qua chúng một cách tốt nhất. Tìm hiểu về sự chuyển tiếp từ trẻ sơ sinh đến thời thơ ấu, từ tiểu học đến trung học, và từ việc trưởng thành đến những giai đoạn sau đó!

Details
KẾT NỐI & HỖ TRỢ

PHP cung cấp nhiều nhóm hỗ trợ cho cha mẹ và người chăm sóc người thân yêu có khuyết tật. Mỗi nhóm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu của chủ đề cụ thể, chẳng hạn như tự kỷ, khuyết tật học tập, thách thức khi trưởng thành, có con người lớn có khuyết tật và nhiều hơn nữa. PHP cũng cung cấp cơ hội cho cha mẹ kết nối và học hỏi lẫn nhau.

Details
THAM GIA

Hãy chia sẻ thời gian, tài năng và tài sản của bạn với Parents Helping Parents! Đấu tranh cho các nguyên nhân liên quan đến khuyết tật, tình nguyện tại văn phòng PHP, chia sẻ kiến thức chuyên môn của bạn, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và tài trợ tài chính! Mọi nỗ lực đều được đánh giá cao và không có nỗ lực nào là quá nhỏ!

Cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của bạn đối với Parents Helping Parents!

Details
QUYÊN GÓP

Số tiền quyên góp của bạn cho PHP sẽ được trực tiếp sử dụng để hỗ trợ các chương trình quan trọng cho các gia đình và người thân yêu của họ có khuyết tật. Với ít hơn 1 đô la mỗi ngày, bạn có thể hỗ trợ một gia đình trong suốt một năm!

Details