Chúng tôi là Parents Helping Parents

Parents Helping Parents có sứ mệnh hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho quý vị để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con em có nhu cầu đặc biệt của quý vị. Quý vị không đơn độc trên hành trình này. Cùng với các nhân viên của Parents Helping Parents, hầu hết cũng là những phụ huynh có con em có nhu cầu đặc biệt, chúng tôi sẽ lắng nghe những lo lắng của quý vị, giúp quý vị xác định những nhu cầu cụ thể, thảo luận các lựa chọn để quý vị cân nhắc, chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ và thông tin, để quý vị có thể sử dụng những dữ liệu này vào việc xây dựng một chương trình hành động cho sự phát triển của con em quý vị.

Tại đây quý vị có thể tìm thấy những thông tin hữu ích dựa trên khuyết tật, chẩn đoán hoặc lo ngại về con em quý vị, hay lứa tuổi và cấp học tại trường. Quý vị có thể tìm hiểu về quyền lợi giáo dục cho con em quý vị, các lựa chọn để giải quyết vấn đề, và cách để tham gia chương trình giáo dục đặc biệt; hiểu rõ các lợi ích của công nghệ hỗ trợ, tìm hiểu về các giai đoạn chuyển giao trong cuộc đời con em quý vị và cách định hướng chúng; kết nối với các phụ huynh và gia đình có hoàn cảnh tương tự; tìm hiểu về hệ thống phức tạp của các dịch vụ, việc chăm sóc và phúc lợi cho con em của quý vị ở tuổi thiếu niên, tuổi trưởng thành, cùng các vấn đề khác.

Chúng tôi có thể giúp được gì?

Dịch vụ Cá nhân

Parents Helping Parents cung cấp nhiều loại hình Dịch vụ Cá nhân để hỗ trợ quý vị, con em quý vị và toàn thể gia đình.

Các Dịch vụ Cá nhân của Parents Helping Parents bao gồm nhóm hỗ trợ dành cho phụ huynh của trẻ em có nhu cầu đặc biệt; hướng dẫn và thảo luận với phụ huynh về chương trình giáo dục đặc biệt, SSI, IHSS, MediCal, và các phúc lợi công cộng khác; tư vấn bảo mật 1:1 trong văn phòng hoặc trên điện thoại; nhóm hỗ trợ dành cho anh chị em của một người khuyết tật cùng nhiều dịch vụ khác.

Rất nhiều Dịch vụ Cá nhân của Parents Helping Parents được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Details
Dịch vụ trực tuyến

Thư viện E-Learning của Parents Helping Parents luôn hoạt động mọi lúc, mọi nơi cho quý vị. Các video hướng dẫn của chúng tôi bao quát các chủ đề như đánh giá về nhu cầu giáo dục đặc biệt, buổi họp IEP, công nghệ hỗ trợ, phúc lợi công cộng như SSI, IHSS, MediCal và nhiều chủ đề khác.

Parents Helping Parents hiểu rằng việc tiếp nhận Dịch vụ Cá nhân không phải lúc nào cũng thuận tiện. Giờ đây, với các video trực tuyến của Parents Helping Parents, quý vị có thể tiếp cận thông tin tại bất cứ thời điểm và không gian nào thuận tiện cho quý vị.

Thư viện E-Learning của Parents Helping Parents không ngừng mở rộng. Hãy thường xuyên ghé thăm để xem nội dung mới!

Details
Giáo dục Đặc biệt

Các Chuyên gia Giáo dục của Parents Helping Parents luôn sẵn sàng cung cấp cho quý vị các hướng dẫn, hỗ trợ và thông tin liên quan đến quyền lợi của quý vị cũng như quyền lợi về giáo dục cho con em của quý vị trong độ tuổi từ 3-26.

Quý vị có thể hoàn toàn bỡ ngỡ khi tìm hiểu về quyền lợi của mình và muốn biết làm cách nào để yêu cầu tiến hành đánh giá nhu cầu giáo dục đặc biệt. Con em của quý vị cũng có thể đã nhận được một số dịch vụ trong các năm qua nhưng nảy sinh một số vấn đề về sự hỗ trợ cần thiết hoặc việc xếp lớp. Hãy gọi cho chúng tôi để trao đổi với một Chuyên gia giáo dục về các phương án giải quyết các vấn đề.

Details
Tình nguyện & Sự kiện

Parents Helping Parents rất trân trọng năng lực và thời gian của quý vị! Dù quý vị mong muốn tham gia tình nguyện một lần hay lâu dài, chúng tôi đều muốn lắng nghe quý vị. Hãy tham gia chương trình để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Details
Đóng góp

Parents Helping Parents cảm ơn sự đóng góp tài chính của quý vị. Khi quý vị đóng góp cho Parents Helping Parents, quý vị đồng thời giúp đỡ các trẻ em và gia đình trông cậy vào sự hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng của Parents Helping Parents. Hãy tạo ra sự khác biệt ngay hôm nay!

Details