Việc tìm hiểu các lựa chọn cho giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành không bao giờ là quá sớm.

Chúng tôi hiểu rõ việc chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành đối với những người khuyết tật có thể phức tạp và gây hoang mang đến mức nào. Connections California chính là giải pháp chúng tôi đưa ra để giúp QUÝ VỊ vượt qua giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành một cách êm xuôi nhất!

Cho dù con của quý vị mới 14 tuổi, và ngưỡng tuổi trưởng thành là 18, thì quý vị vẫn có thể tìm thấy những thông tin quan trọng trên Connections California.

Cổng thông tin Connections California sẽ mở cửa vào năm 2022!

Quý vị sẽ tiếp cận một kho thông tin giá trị trên Connections California. Chúng tôi sẽ cập nhật những nguồn lực và thông tin quan trọng cho quá trình chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành dành cho người khuyết tật. Hệ thống này cũng sẽ cung cấp thông tin giúp quý vị đưa ra những quyết định đúng đắn. Quý vị sẽ tìm thấy các mẫu danh sách những việc cần làm, video, sự kiện và nhiều hơn nữa!

Connections California là nguồn tham khảo thông tin MIỄN PHÍ trên toàn tiểu bang California. Ngoài ra, phần lớn thông tin trên Connections California có thể được áp dụng cho mọi cá nhân tại bất cứ địa điểm nào.

Các chủ đề trên cổng Connections California bao gồm:

Duy trì Giáo dục
Việc làm
Phúc lợi Tài chính, Pháp lý & Chính phủ
Y tế & An ninh
Lựa chọn Cuộc sống
Lên tiếng vì Bản thân

Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị dễ dàng tìm được thông tin mình cần!

Ai có thể sử dụng Connections California? Bất cứ ai!

Việc quý vị bắt đầu tìm hiểu thông tin và các lựa chọn cho giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành lúc nào không quan trọng, nhưng tất nhiên là càng sớm càng tốt đối với mọi gia đình. Cổng thông tin sẽ cung cấp cho quý vị một bảng thời gian về các việc cần làm ở mỗi lứa tuổi, dựa trên tuổi và nhu cầu của con. Ví dụ, nếu con 14 tuổi, Connections California sẽ giúp quý vị vạch ra các bước cần làm ở tuổi 15, 16, 17 và xa hơn nữa.

Ngoài ra, các thông tin sẽ được sắp xếp và trình bày thành ba khung nội dung dựa trên nhu cầu của đối tượng chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành. Ba khung nội dung gồm có:

A: Nội dung áp dụng cho mọi người trưởng thành với bất kỳ khuyết tật nào.
B: Nội dung dành cho người có khuyết tật trí tuệ/phát triển cần sự hỗ trợ lâu dài.
C: Nội dung dành cho người đang học cao đẳng/làm việc.

Chúng tôi vô cùng háo hức với việc ra mắt cổng thông tin MIỄN PHÍ, nơi tập trung các nguồn lực và thông tin về giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành dành cho người khuyết tật. Hãy dõi theo chúng tôi để nhận được các thông tin mới nhất về việc khai trương Connections California trong năm 2022!

Trước khi Connections California chính thức hoạt động, đừng quên tham khảo các nội dung về giai đoạn chuyển tiếp và dịch vụ cho người trưởng thành hiện có trên PHP. Quý vị có thể tìm thấy một kho video lớn về các chủ đề cho người trưởng thành cũng như giai đoạn chuyển tiếp tại Thư viện E-Learning của PHP. Bạn cũng có thể tìm thấy các sự kiện sắp tới của Connections California tại đây.

Chúng tôi đang mở cửa với các cơ hội tài trợ!

Nếu quý vị là nhà cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, bao gồm dịch vụ pháp lý, trị liệu, nhà ở, phúc lợi Chính phủ, cũng như các dịch vụ khác, quý vị có thể là đối tác hoàn hảo của Connections California! Hãy gửi email cho Mark Fishler để biết thêm thông tin về việc trở thành nhà tài trợ ngay hôm nay!