Câu chuyện của một người mẹ từ việc tìm hiểu về chứng tự kỷ đến hành trình đưa con đi chẩn đoán.

Video này do Trung tâm Tự kỷ sản xuất, Thăm nom.

English: A mother walks you through her experience of discovering what is autism and her family’s journey in getting a diagnosis of autism.