Tìm hiểu về Chương trình Tự Quyết định do Bộ Dịch vụ Phát triển California phát triển. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https: //www.dds.ca.gov/SDP/ để biết thêm chi tiết

Video này không được tạo bởi PHP và chúng tôi không thể đảm bảo quyền truy cập vào video và phụ đề. Hãy cho họ biết nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập video này.