Tháng Ba 23, 2023 6:30 PM to 8:00 PM

Bất kỳ ai muốn biết thêm về Quyền tự quyết đều được chào đón đến với nhóm này, cho dù họ đang ở trong giai đoạn Tự quyết định, đang trong quá trình đạt được nó hay đang cân nhắc lựa chọn mô hình mới này.

Là khách hàng của Trung tâm khu vực, bạn có thể có khả năng nhận dịch vụ theo cách tự chủ và độc lập mà không cần phải đợi trung tâm khu vực phê duyệt dịch vụ.

Chương trình Tự quyết định cho phép người nhận dịch vụ và / hoặc gia đình của họ tự do kiểm soát và lựa chọn các chương trình và dịch vụ hỗ trợ các mục tiêu của IPP (Kế hoạch Chương trình Cá nhân) của họ.

Một điều hành viên độc lập sẽ dẫn dắt các cuộc họp này, nơi chúng ta sẽ thảo luận về tất cả những điều tốt và chưa tốt, những thách thức với sự Tự Quyết và liệu đây có phải là chương trình phù hợp với bạn và khách hàng Trung tâm Khu vực thân yêu của bạn hay không.

Chủ đề: Tự Quyết Tâm là gì? Bạn biết gì về Chương trình này?

tham gia cuộc họp này để tìm hiểu thêm về chương trình mới này

Dates:

June 30, 2022

Aug 25, 2022

October 27, 2022

December 8, 2022

February 23, 2023

March 23, 2023

“Nhóm này được tài trợ một phần bởi Bộ Dịch vụ Phát triển và các chương trình Tiếp cận và Công bằng – Acceso y Equidad”

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email