Tháng Hai 28, 2024 7:00 PM to 8:30 PM

Hệ thống Dịch Vụ và Phúc Lợi Công Cộng có nhiều khía cạnh phức tạp và luôn thay đổi theo thời gian. Cha mẹ luôn tìm kiếm những thông tin cập nhật để ứng phó và hỗ trợ cho con cùng gia đình mình.

Nhóm tương trợ GẶP GỠ và TRAO ĐỔI là cơ hội để kết nối với các bặc cha mẹ và gia đình có những trải nghiệm tương tự về Phúc Lợi và Dịch Vụ cho trẻ ở mọi lứa tuổi.

Với môi trường riêng tư, tin cậy, nâng đỡ và không phán xét để tìm hiểu dịch vụ con đang cần và làm thế nào có được tốt nhất. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của bạn hoặc chỉ muốn lắng nghe, tìm hiểu, đặt câu hỏi và tiếp thu kiến thức.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email