Tháng Sáu 2, 2023 10:00 AM to 11:00 AM

Phụ huynh & Trẻ em dưới 3 tuổi với Chương trình Early Start . Trẻ em dưới 5 tuổi có thể tham gia nếu chưa đi học mẫu giáo.

Đây là cơ hội để các em vui chơi, nâng cao kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội. Hơn nữa, cha mẹ và trẻ em tận hưởng thời gian vui vẻ cùng với các gia đình khác.

Từ 10-11g: sáng Thứ Sáu đầu tháng tại phòng Family tại VASC: Vietnamese American Services Center, 2410 Senter Rd. 95111.

Liên hệ Trang : [email protected] hoặc (408)727-5775 ext. 117

Trước ngày thứ Năm đầu tiên của tháng

Trẻ em phải đi cùng cha mẹ. Đây không phải là dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Chương trình:
10- 10:15 : Chào đón . Giới thiệu nội quy
10:15- 10 45: chơi từng nhóm nhỏ
10:45-11:15: thời gian dọn dẹp
11:15-11:30 Tạm biệt và kết thúc

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email