Tháng Mười Một 8, 2024 6:30 PM to 8:00 PM

Chúng tôi kính mời bạn tham gia cùng chúng tôi để thảo luận về chủ đề của tháng cũng như cơ hội kết nối với một số nhà cung cấp hỗ trợ cộng đồng của chúng ta và cung cấp các dịch vụ đó

Các dịch vụ hỗ trợ khi khủng hoảng luôn sẵn có dành cho những người gặp khó khăn trong việc duy trì sự an toàn cho bản thân.
Một số điều chúng ta sẽ tìm hiểu trong buổi thảo luận này là:
Dịch vụ hỗ trợ khi khủng hoảng là gì?
Ai có thể sử dụng dịch vụ này hiệu quả nhất?
Tôi có thể mong đợi điều gì từ các nhà cung cấp hỗ trợ khủng hoảng?

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email