Parents Helping Parents hỗ trợ phụ huynh của những trẻ em cần sự chăm sóc đặc biệt!

Chúng tôi hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng để cùng quý vị xây dựng một tương lại tốt đẹp hơn. Chúng tôi giúp quý vị xác định vấn đề và tìm kiếm những nguồn lực hỗ trợ phù hợp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị, con của quý vị cũng như toàn thể gia đình cùng hướng về phía trước!

Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn khi nuôi dưỡng một đứa trẻ có khiếm khuyết. Hầu hết nhân viên của chúng tôi cũng đều là cha mẹ của những đứa trẻ cần sự chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi thấu hiểu sự vất vả và đôi lúc chán nản trên hành trình đi tìm sự hỗ trợ cho quý vị và con em quý vị. Từ năm 1976 đến nay, Parents Helping Parents đã tiếp cận với hàng chục ngàn gia đình. Khi chúng ta chung tay hành động, gia đình và cả cộng đồng sẽ cùng phát triển!

Parents Helping Parents là một tổ chức phi lợi nhuận theo quy định 501(c)3 của Sở Thuế vụ, có trụ sở tại San Jose, California.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay!