Chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời trường Trung học không bao giờ là quá sớm. Hãy lên kế hoạch cho tuổi thanh thiếu niên ngay từ khi học cấp 2!

Học sinh cấp 3 và gia đình có rất nhiều lựa chọn để tìm hiểu và cân nhắc. Lên kế hoạch cho tuổi thanh thiếu niên là bước đệm quan trọng cho thành công ở tuổi trưởng thành. Hãy tiếp tục đọc hoặc nhấp vào một trong các chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm.

Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3
Chứng Chỉ Tương Đương Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3
Chứng Chỉ Hoàn Thành
Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá Nhân (ITP) cho người có IEP
Chương Trình Dịch Vụ Học Sinh với Sở Phục Hồi CA (CA Dept of Rehabilitation)

Một số liên kết trong nội dung của bài đăng này chỉ bằng tiếng Anh. Để truy cập trang web bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào liên kết và chọn ngôn ngữ ở trên cùng bên phải của trang. Nếu trang Web không có ngôn ngữ tùy chọn, bạn có thể sử dụng công cụ Google Phiên Dịch để xem nội dung của trang web với ngôn ngữ tùy chọn của mình.
Xem video hướng dẫn cho máy tính computer
Xem video hướng dẫn cho phone

Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3

Lựa chọn phổ biến nhất là một Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3 chính thống (High School Diploma). Loại bằng tốt nghiệp này yêu cầu học sinh vượt qua một nhóm các khoá học cụ thể và hoàn thành đủ số học trình. Quý vị muốn học lên cao đẳng hệ 2 năm hoặc 4 năm? Quý vị cần có Bằng Tốt nghiệp Cấp 3. Còn Quân đội thì sao? Họ cũng thường yêu cầu tốt nghiệp cấp 3, mặc dù họ có thể chấp nhận một số ít ứng viên với chứng chỉ tương đương Bằng Tốt nghiệp Cấp 3.

Chứng chỉ Tương Đương Bằng Tốt Nghiệp Cấp 3

Quý vị có thể được cấp chứng chỉ này sau khi vượt qua một hoặc hai bài kiểm tra đã được tiểu bang California thông qua, đó là GED, và HiSET. Học sinh cần đủ 17 hoặc 18 tuổi để làm bài kiểm tra. Rất nhiều chương trình giáo dục cho người trưởng thành có các khoá học bồi dưỡng để vượt qua bài kiểm tra này. Đây là một lựa chọn rất tốt cho những người muốn vào học các trường dạy nghề, và/hoặc gặp khó khăn trong môi trường cấp 3 truyền thống.

Chứng Chỉ Hoàn Thành

Một số học sẽ sinh sẽ cần Chứng Chỉ Hoàn Thành khi rời trường cấp 3. Chứng chỉ này được cấp cho các học sinh chưa vượt qua được một số khoá học cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp. Đa số các học sinh này có IEP, và nhiều người lựa chọn tham gia chương trình hậu trung học công cộng hoặc tư nhân cho đến khi 22 tuổi. Họ có thể tiếp tục theo đuổi các mục tiêu trong giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành trong Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá Nhân (ITP). Họ cũng có thể tiếp tục học để được nhận bằng tốt nghiệp nếu muốn.

Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá Nhân (ITP)

Theo Đạo Luật Về Giáo Dục Cho Người Khuyết Tật – (IDEA) – tất cả các học sinh có IEP đều phải có một Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá Nhân  (ITP) trong IEP của mình khi bước sang tuổi 16. ITP là một tài liệu được thiết kế nhằm chuẩn bị hành trang cho học sinh bước ra cuộc sống sau khi kết thúc cấp 3. Cách hữu hiệu nhất là bắt đầu thảo luận về kế hoạch chuyển tiếp khi học sinh lên cấp 2, ở tuổi 12 hoặc lớn hơn.

Việc lên kế hoạch cho tuổi thanh thiếu niên có thể diễn ra trong cuộc họp IEP hàng năm, hoặc có thể được tổ chức trong một cuộc họp riêng dành cho kế hoạch IEP chuyển tiếp, với trọng tâm duy nhất là lên kế hoạch cho giai đoạn chuyển tiếp – bao gồm kết quả đánh giá chuyển tiếp, mục tiêu, hoạt động, trải nghiệm cộng đồng, các dịch vụ liên quan, cũng như các nguyện vọng và ưu tiên của học sinh.

Lý tưởng nhất là kết hợp các cuộc họp ở trường cấp 2, tuỳ theo nguyện vọng của học sinh và đánh giá của nhóm hỗ trợ. Việc tổ chức các cuộc họp riêng rẽ khi học sinh lên cấp 3 sẽ hiệu quả hơn, vì nó sẽ cho phép những người tham gia có thời gian tập trung vào việc lên kế hoạch chuyển tiếp, nhất là cho 2 năm cuối. Nội dung của ITP sẽ được lồng vào IEP sẵn có của học sinh trong buổi họp chuyển tiếp.

Việc lên kế hoạch chuyển tiếp ở trường cấp 3 có thể bao gồm:

 • Rà soát các khoá học/học trình – có đủ để tốt nghiệp không? (nếu áp dụng)
 • Các dịch vụ cần thiết để chuẩn bị cho việc học hoặc huấn luyện sau cấp 3
 • Các chương trình hậu trung học công cộng hoặc tư nhân tiềm năng
 • Thảo luận về việc đi làm
 • Ý kiến của các đơn vị bên ngoài đối với các mục tiêu cho giai đoạn chuyển tiếp

 Các đơn vị bên ngoài có thể được mời đến cuộc họp IEP chuyển tiếp, nếu được học sinh (từ 18 tuổi trở lên) và/hoặc phụ huynh chấp thuận. Các đơn vị được mời đến cuộc họp IEP chuyển tiếp có thể gồm bất cứ cơ quan nào có thể hỗ trợ học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành (ví dụ: Trung Tâm Vùng, Sở Phục Hồi).

Xây dựng một kế hoạch ITP cẩn trọng, với sự tham gia của học sinh, sẽ giúp các em vươn đến thành công khi bước sang tuổi trưởng thành.

Kế hoạch ITP:

 • Nhấn mạnh 3 mục tiêu chuyển tiếp chính (giáo dục hoặc huấn luyện, việc làm, sống tự lập (theo điều kiện áp dụng), trải nghiệm cộng đồng, các hoạt động và dịch vụ
 • Đề ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho tuổi trưởng thành, với sự nhất trí của học sinh và nhóm làm IEP, từ đó xác định các mục tiêu của từng năm.
 • Phải đưa ra đánh giá chuyển tiếp trong đó phân tích các khả năng và điểm mạnh của học sinh, cũng như làm rõ các nguyện vọng trong tương lai ở 3 mục tiêu chính
 • Phải bao gồm các mục tiêu và hoạt động cụ thể dựa trên các kế hoạch hậu trung học của học sinh:
  • Muốn vào Cao đẳng và cần tìm hiểu về việc chuẩn bị cho trường cao đẳng? Điều này cần được nêu trong ITP.
  • Muốn trở thành người trông nom thú cưng? Các dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết cho mục tiêu này cần được đưa vào ITP.

Dù con chọn con đường nào, xin hãy hiểu rằng con có thể gặp khó khăn, nhưng chúng ta vẫn còn thời gian để giúp con thành công! Có nhiều chương trình thay thế trường cấp 3 cho con lựa chọn, hoặc các dịch vụ và sự hỗ trợ bổ sung, như công nghệ hỗ trợ. Cả IEP và tài liệu 504 đều bao gồm các dịch vụ và sự hỗ trợ để nâng cao thành tích ở trường cấp 3.

Các Chương Trình Dịch Vụ Học Sinh của Sở Phục Hồi California (California Department of Rehabilitation)

Con muốn đi làm sau khi học hết cấp 3, kể cả khi điều đó có nghĩa là phải học cao đẳng trước? Nếu đúng thì Sở Phục Hồi có thể cung cấp các dịch vụ cần thiết. Sở Phục Hồi có mục tiêu hỗ trợ học sinh và người trưởng thành khuyết tật đủ tiêu chuẩn và có khả năng nhận được việc làm. Với học sinh cấp 3, họ có Chương trình Đối Tác Chuyển Giao (TPP) với nhiều học khu. Có trên 100 học khu hợp tác với Sở Phục Hồi cung cấp các dịch vụ này trên toàn tiểu bang. TPP sẽ cung cấp các dịch vụ bổ sung. Các dịch vụ này có thể bao gồm chuẩn bị cho việc đi làm, phát triển nghề nghiệp, và các dịch vụ trợ giúp ngắn hạn. Mục tiêu của họ là giúp học sinh khuyết tật có được một sự nghiệp có ý nghĩa và thành công.