Đối với rất nhiều người khuyết tật, lên kế hoạch cho tuổi trưởng thành đồng nghĩa với việc chuẩn bị đi làm.

Hãy cùng tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm việc làm và chuẩn bị đi làm! Hãy tiếp tục đọc hoặc nhấp vào một trong các chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm.

Sở Phục Hồi
Các Chương Trình Việc Làm WorkAbility
Việc Làm Hỗ Trợ
Công Việc Cạnh Tranh Hòa Đồng (CIE)
Công Nghệ Hỗ Trợ Việc Làm
Tự Vận Động Ở Nơi Làm Việc

Một số liên kết trong nội dung của bài đăng này chỉ bằng tiếng Anh. Để truy cập trang web bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào liên kết và chọn ngôn ngữ ở trên cùng bên phải của trang. Nếu trang Web không có ngôn ngữ tùy chọn, bạn có thể sử dụng công cụ Google Phiên Dịch để xem nội dung của trang web với ngôn ngữ tùy chọn của mình.
Xem video hướng dẫn cho máy tính computer
Xem video hướng dẫn cho phone

Sở Phục Hồi

Chương trình cung cấp dịch vụ việc làm và chuẩn bị làm việc lớn nhất được thực hiện bởi Sở Phục Hồi hay còn gọi là DOR. DOR có nhiều chương trình dành cho học sinh và người trưởng thành có khuyết tật, giúp họ chuẩn bị để bắt đầu đi làm. Các dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho người đủ điều kiện:

Chương trình Dịch Vụ Học Sinh tại DOR giúp thanh niên khuyết tật chuẩn bị đi làm qua các hoạt động sau:

 • Khám Phá Việc Làm Và Tư Vấn Hậu Trung Học – gồm các hoạt động hỗ trợ học sinh tìm hiểu và chuẩn bị đi làm; và các dịch vụ dựa trên mối quan tâm của học sinh. 
 • Chương Trình Chuyển Giao Đối Tác (TPP) – giúp học sinh trung học và/hoặc hậu trung học chuẩn bị đi làm. Hãy liên lạc với học khu của quý vị để biết họ có TTP với DOR không.
 • Chúng-Tôi-Có-Thể-Làm-Việc (We-Can-Work) – hợp đồng giữa các cơ quan giáo dục và DOR nhằm cung cấp các trải nghiệm làm việc cho học sinh từ 16-21 tuổi. Hãy liên lạc với học khu của quý vị để biết họ có chương trình We-Can-Work không.
Chương Trình Việc Làm WorkAbility

WorkAbility I (WAI) – một chương trình do Sở Giáo Dục California (CDE) quản lý và tài trợ:

 • Cung cấp cơ hội hoàn thành giáo dục bậc trung học cho các học sinh có IEP trong khi họ phát triển các kỹ năng để kiếm được việc làm có tính cạnh tranh
 • Tiếp tục điều hành việc hợp tác giữa các cơ quan dịch vụ giữa Sở Phát Triển Việc Làm (EDD), Sở Phục Hồi Bang (DOR) và CDE

Các chương trình WorkAbility II (Giáo Dục Tuổi Trưởng Thành), WorkAbility III, (Cao Đẳng Cộng Đồng), and WorkAbility IV (Đại Học) có thể không hiện diện ở mọi thành phố trong tiểu bang California, nhưng họ có thể các dịch vụ thay thế phù hợp khác. Hãy liên lạc với DOR nơi quý vị ở để tìm hiểu về các lựa chọn này.

Sẵn Sàng Đi Làm (Get Ready to Work) cung cấp các dịch vụ hoàn thiện kỹ năng làm việc, tự vận động và trải nghiệm việc làm. Hãy liên lạc với DOR nơi quý vị ở để tìm hiểu các dịch vụ – họ thường cung cấp dịch vụ nâng cao kỹ năng viết hồ sơ và phỏng vấn xin việc. 

DOR và khách hàng của Trung Tâm Vùng có thể được tham gia chương trình Cao-Đẳng-đến-Việc-Làm (College-to-Career), đây là chương trình hợp tác giữa một số trường cao đẳng cộng động và DOR hướng đến người có khuyết tật trí tuệ (I/D) hoặc mắc chứng tự kỷ.

Ngoài ra, một số chi nhánh DOR còn có dịch vụ Chương Trình Thanh Niên (Youth Program) dành cho học sinh từ 14-21 tuổi. Chương trình này diễn ra xuyên suốt thời gian đi học tại trường trung học và được thực hiện thông qua học khu địa phương. Hãy hỏi trường trung học nơi quý vị ở để biết họ có tham gia chương trình này không.

Việc Làm Hỗ Trợ

Chương Trình Hỗ Trợ Việc Làm (Supported Employment) thông qua DOR cung cấp các hoạt động và dịch vụ, bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ liên tục dưới hình thức huấn luyện việc làm kéo dài, dành cho những người có khuyết tật nghiêm trọng, kể cả thanh niên, trong môi trường làm việc hoà đồng.

Rất nhiều khách hàng của các trung tâm vùng đang tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Việc Làm 

 • Dịch vụ thường được cung cấp trong thời gian giới hạn 24 tháng
 • Sau khi hoàn thành, DOR sẽ giúp khách hàng chuyển sang các dịch vụ kéo dài
 • Các dịch vụ kéo dài bao gồm dịch vụ thông qua các trung tâm vùng hoặc các cơ quan được cấp kinh phí khác hoặc “sự hỗ trợ tự nhiên” từ các nhà quản lý doanh nghiệp, bạn bè hoặc người thân
Công Việc Cạnh Tranh Hoà Đồng (CIE)

Công Việc Cạnh Tranh Hoà Đồng gồm các tính chất sau:

 • Việc làm toàn thời gian hoặc bán thời gian
 • Được trả lương bằng hoặc hơn lương tối thiểu
 • Được trả lương tương đương với nhân viên không khuyết tật
 • Được hưởng các lợi ích ngang với nhân viên không khuyết tật ở vị trí tương đương
 • Làm việc ở cùng môi trường với nhân viên không khuyết tật
 • Có cơ hội thăng tiến ngang với nhân viên không khuyết tật ở vị trí tương đương

Để biết thêm thông tin về CIE, vui lòng xem thêm Bộ Thông Tin Công Việc Cạnh Tranh Hoà Đồng

Công Nghệ Hỗ Trợ Việc Làm

Rất nhiều người khuyết tật trưởng thành sử dụng Công Nghệ Hỗ Trợ để có thể làm việc độc lập và thành công. Các công cụ Công nghệ Hỗ trợ được sử dụng ở trường trung học hoặc cao đẳng có thể khác với công cụ làm việc. Đây là một vấn đề cần cân nhắc khi người khuyết tật chuẩn bị đi làm. Sở Phục Hồi có thể làm một đánh giá giúp quý vị tìm được công cụ công nghệ hỗ trợ phù hợp.

Tự Vận Động Nơi Công Sở

Khi được nhận việc, người khuyết tật cần nói chuyện với Phòng Nhân Sự (HR) về những tiện ích cần thu xếp để có thể hoàn thành công việc. Phòng Nhân Sự sẽ giữ mọi việc trong vòng bí mật. Nếu họ cần hỏi ý kiến cấp trên về những thu xếp cho nhân sự khuyết tật, họ cần trao đổi với người này trước. Đạo Luật Hoa Kỳ về Người Khuyết Tật, luật Liên bang yêu cầu chủ lao động cung cấp các tiện ích hợp lý nếu có trên 15 lao động.

Tự Vận Động là một kỹ năng quan trọng cho mọi người trưởng thành, hãy tìm hiểu thêm ở đây