ENG Home Slide1b
Hãy là ngọn hải đăng của HY VỌNG
ENG Home Slide2b
Hãy là một phần của cộng đồng PHP

Chiếc Cầu Kết Nối

Parents Helping Parents (PHP) là một tổ chức phi lợi nhuận – cầu nối giữa các phụ huynh và người chăm sóc, quan tâm đến vắn đề phát triển của con trẻ.

Đội ngũ nhân viên tại PHP, với nhiều năm kinh nghiệm, đều tận tâm và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình trong mọi thời điểm. Tim hiêu thêm.

Thông tin người lớn

Bắt tay vào tìm hiểu các lựa chọn cho quá trình chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành không bao giờ là quá sớm hay quá muộn. Chương trình của Connections California có thể áp dụng đối với người có bất kỳ khiếm khuyết nào. Mọi thông tin được chia thành năm mục chính. Mục đích của chúng tôi là giúp quý vị tìm kiếm thông tin liên quan đến quá trình chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành một cách dễ dàng nhất.

Tìm hiểu thêm

Văn phòng khu phố

Cha mẹ Giúp đỡ Cha mẹ NGAY BÂY GIỜ mở cửa tại một khu phố gần BẠN! Nhận được sự hỗ trợ và thông tin mà bạn tin tưởng ... gần nhà hơn! Chỉ theo hẹn; giờ khác nhau. Gửi email cho chúng tôi hoặc gọi 408-727-5775 ngay hôm nay!

TÌM HIỂU THÊM