Hỗ trợ phụ huynh có con em
cần sự chăm sóc đặc biệt

Bắt đầu

Làm việc với Trường học của con Quý vị

Các Chuyên gia Giáo dục của Parents Helping Parents có thể giúp quý vị tìm đúng hướng đi giữa ma trận rắc rối và phức tạp của hệ thống giáo dục đặc biệt cũng như các dịch vụ liên quan.

Các Chuyên gia Giáo dục của Parents Helping Parents sẽ giúp quý vị hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, trả lời các câu hỏi, hướng dẫn quý vị cách chuẩn bị cho các cuộc họp quan trọng, giúp quý vị đặt ra các ưu tiên và giải quyết vấn đề, xây dựng kỹ năng xử lý các tình huống căng thẳng, đồng thời hướng dẫn quý vị cách giao tiếp mang tính hợp tác.

Cùng với các Chuyên gia Giáo dục của Parents Helping Parents, những người hầu hết cũng có con em khiếm khuyết, quý vị sẽ được tìm hiểu về hệ thống giáo dục đặc biệt, vốn phức tạp, cũng như làm sao để trở thành người tham gia am hiểu và tích cực về chương trình giáo dục của con em quý vị.

Các Chuyên gia Giáo dục của chúng tôi phục vụ các gia đình sinh sống tại các quận Santa Clara, San Mateo, Santa Cruz, San Benito và Montery, tiểu bang California.

Đọc thêm

Trợ giúp Gia đình Quý vị

Tại Parents Helping Parents, chúng tôi hiểu rằng quý vị có thể có rất nhiều băn khoăn cũng như cảm thấy lo lắng. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng quý vị không đơn độc trên hành trình của mình.

Việc tiếp nhận chẩn đoán của con em mình luôn là một thử thách ở bất cứ lứa tuổi nào. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và giàu lòng nhân ái, quý vị sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng để hoạch định một tương lai tươi sáng hơn cho người con cần sự chăm sóc đặc biệt của mình.

Quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn thực tiễn cho những băn khoăn của mình, cũng như nhu cầu của con em quý vị. Quý vị sẽ được hướng dẫn để nắm vững hệ thống phức tạp của chương trình giáo dục đặc biệt, cũng như các dịch vụ pháp lý và xã hội, hệ thống y tế mà quý vị được hưởng. Quý vị cũng sẽ được kết nối với những gia đình cùng hoàn cảnh để học hỏi lẫn nhau và cùng nhau xây dựng mối quan hệ hữu ích.

Chúng tôi có nhiều nhóm hỗ trợ phụ huynh với các nhu cầu chăm sóc khác nhau để quý vị lựa chọn tham gia và cùng chia sẻ, học hỏi với các phụ huynh khác.

Parents Helping Parents sẽ cùng quý vị trao đổi về những mối lo ngại của quý vị, xác định nhu cầu và các nguồn lực để giải quyết những lo ngại đó, cũng như thiết kế một chương trình hành động cho quý vị và con em quý vị cùng tiến bước!

Đọc thêm