Cung cấp Hỗ trợ và thông tin cho các gia đình nuôi dạy con cái có nhu cầu đặc biệt

Bắt đầu

Quà tặng của quý vị sẽ được NH N ĐÔI từ hôm nay! Quý vị muốn giúp đỡ một gia đình mùa lễ hội này? Một gia đình đang khó khăn, chật vật và chưa biết làm thế nào để giúp đỡ con mình trong thời gian học trên máy tính và trú ẩn tại chỗ.

Tìm hiểu thêm

Hãy gia nhập đại gia đình của PHP!
Chúng tôi đang tuyển dụng phụ huynh hoặc anh chị em của những cá nhân có nhu cầu đặc biệt để ứng tuyển vào các vị trí hiện có tại PHP.

Để biết thêm chi tiết