Tháng Tám 13, 2024 12:00 PM to 1:00 PM

Mời bạn tham gia vào chương trình hỗ trợ đào tạo hàng tháng, nơi chúng ta cùng nhau học hỏi và chia sẻ thông qua những buổi gặp gỡ thân mật với các chủ đề cụ thể về quy trình giáo dục. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hiểu sâu hơn về nhiều khía cạnh và các yếu tố quan trọng của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP), chương trình 504 và cách lập kế hoạch cho sự chuyển tiếp sang độ tuổi trưởng thành, cùng nhiều vấn đề khác. Bạn có thể tham gia trực tiếp tại Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ (VASC) để nhận trợ giúp tại chỗ về các vấn đề giấy tờ từ trường học hoặc tham gia trực tuyến.

Rất hoan nghênh bạn gia nhập cộng đồng kết nối thân thiện, nơi bạn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe câu chuyện của những người khác và nhận sự hỗ trợ từ PHP. Hãy cùng chia sẻ và học hỏi cùng nhau để xây dựng một cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Come join us in our monthly training and support group combo to learn & share over coffee!
We are here to help you understand the many facets of special education including the assessment process for ages 3 through age 22, the components of an Individualized Education Program (IEP), planning for transition to adulthood and so much more. Each session will discuss an education-related topic. Parents and caregivers are welcome to join our intimate circle for sharing, listening, and supporting each other.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email