Tháng Bảy 24, 2024 12:00 PM to 1:00 PM

Bạn có thể cảm thấy bối rối trong việc tìm hiểu và thiết lập Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt cho con em mình không? Hãy tham gia vào nhóm sinh hoạt Hỗ Trợ Phụ Huynh – Tiếp Cận Hữu Hiệu vào Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt. Các nhân viên của chúng tôi sẽ bạn trở thành người tham gia tích cực trong hành trình giáo dục của con. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn nắm rõ các bước của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt từ 3 đến 21 tuổi, bao gồm yêu cầu đánh giá, các yếu tố của một Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP), cũng như lên kế hoạch cho giáo dục trung học và thời kỳ chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành. Khi bạn có đầy đủ thông tin, con của bạn sẽ có cơ hội nhận được một chương trình giáo dục toàn diện hơn.

Xin vui lòng đăng ký trước cho cuộc họp này. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chứa thông tin về việc tham gia cuộc họp.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email