Tháng Sáu 21, 2024 3pm to 5pm

Cách Khách Hàng Người Việt Nam Và Nhật Bản Của Trung Tâm Khu Vực Có Thể Nhận Dịch Vụ Giải Trí Xã Hội, Cắm Trại Và Liệu Pháp Phi Y Tế

Mọi người đều xứng đáng có cơ hội tham gia vào các hoạt động trong cộng đồng. Chương trình Dịch Vụ Giải Trí Xã Hội cung cấp cho khách hàng của trung tâm khu vực các dịch vụ như cắm trại, bơi lội và cưỡi ngựa để xây dựng kỹ năng xã hội và giải trí. Hãy tìm hiểu thêm về chương trình Dịch Vụ Giải Trí Xã Hội trong hội thảo trực tuyến này. Các khách hàng và gia đình người Việt Nam và Nhật Bản được mời tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí cùng Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Office of Clients’ Rights Advocacy, OCRA) để tìm hiểu về việc khôi phục các dịch vụ giải trí xã hội và cắm trại. Hội thảo trực tuyến này được tổ chức dựa trên phản hồi từ các buổi tiếp cận trước đây của OCRA với cộng đồng người Việt Nam và Nhật Bản.

Vào năm 2009, do đối mặt với tình trạng tài chính khẩn cấp, trung tâm khu vực phải dừng chi trả cho các dịch vụ giải trí xã hội. Một số dịch vụ đã không được hỗ trợ bao gồm dịch vụ cắm trại, giải trí xã hội và các dịch vụ liên quan khác. Các dịch vụ này đã có hiệu lực lại vào ngày 1 tháng Bảy năm 2021. Những thay đổi gần đây về luật pháp giúp các dịch vụ này dễ dàng được chấp thuận hơn.

Nội Dung Quý Vị Sẽ Tìm Hiểu:
Làm thế nào để trung tâm khu vực quyết định người nhận các dịch vụ này?
Làm thế nào để yêu cầu các dịch vụ này?
Có các hướng dẫn mới từ Sở Dịch Vụ Phát Triển về cách các trung tâm khu vực xem xét và phê duyệt các yêu cầu tài trợ này không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu trung tâm khu vực từ chối?
OCRA có thể giúp gì cho quý vị?

Nội dung tập huấn sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh, đồng thời dịch sang tiếng Nhật và tiếng Việt.

Giới thiệu về Diễn giả:
Elizabeth Campos – ​Điều Phối Viên Tiếp Cận Bắc California Của OCRA

Elizabeth bắt đầu làm việc cho Disability Rights California (DRC) vào tháng Chín năm 2021 dưới vai trò Điều Phối Viên Tiếp Cận Bắc California Của OCRA. Cô ấy tổ chức và tham dự các sự kiện cộng đồng. Elizabeth tiến hành các buổi tập huấn về dịch vụ của OCRA cho các khách hàng, phụ huynh và chuyên gia bằng tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha.

Trước khi gia nhập DRC, Elizabeth đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức năng cho người mù. Cô ấy đã nhận Chứng Chỉ Quốc Gia về Định Hướng và Di Chuyển (National Orientation and Mobility Certification, NOMC) vào năm 2018 và được công nhận là giảng viên về Định Hướng và Di Chuyển (O&M) cấp quốc gia. Elizabeth hiểu rằng mù lòa không phải là một đặc điểm thể hiện cô ấy mà là một bất tiện mà cô ấy học cách vượt qua.

Vui lòng liên hệ với Chuyên Viên Hỗ Trợ, Scott Barron theo số (213) 213-8178 hoặc qua email [email protected] trước ngày 7 tháng Sáu năm 2024 nếu quý vị cần bất kỳ phương tiện trợ giúp sẵn có để tham dự.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email