Có rất nhiều điều cần cân nhắc trong việc xây dựng cuộc sống tuổi trưởng thành cho người khuyết tật.

Cuộc sống tuổi trưởng thành đối với người khuyết tật bao gồm nhiều lựa chọn và dịch vụ cần tìm hiểu và cân nhắc liên quan đến tiền bạc, nơi ở, sức khoẻ và tất nhiên, NIỀM VUI! Có rất nhiều điều đang chờ đón quý vị ở chuyên mục này. Hãy tiếp tục đọc hoặc nhấp vào một trong các chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm

Hoạch Định Tài Chính
Các Vấn Đề Pháp Lý
Phúc Lợi Công Cộng
Lựa Chọn Nhà Ở/Nơi Ở
Sức Khoẻ/Sức Khoẻ Tâm Thần
Các Dịch Vụ Cho Khách Hàng Của Trung Tâm Vùng
Những Điều Cần Cân Nhắc Trước Tuổi 18

Một số liên kết trong nội dung của bài đăng này chỉ bằng tiếng Anh. Để truy cập trang web bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào liên kết và chọn ngôn ngữ ở trên cùng bên phải của trang. Nếu trang Web không có ngôn ngữ tùy chọn, bạn có thể sử dụng công cụ Google Phiên Dịch để xem nội dung của trang web với ngôn ngữ tùy chọn của mình.
Xem video hướng dẫn cho máy tính computer
Xem video hướng dẫn cho phone

Hoạch Định Tài Chính

Bảo vệ tài sản và lợi ích của người khuyết tật trưởng thành là một việc vô cùng quan trọng. Việc này thường được gọi là Hoạch Định Tài Sản (Hoạch Định Tài Chính). Khi lên kế hoạch cho tương lai, quý vị có thể cần tham vấn luật sư và/hoặc chuyên gia phúc lợi công có chuyên môn với các lựa chọn tài chính, cũng như ưu điểm/nhược điểm của các lựa chọn này. Các lựa chọn cần cân nhắc gồm:

 • Tài khoản đầu tư CalABLE
  • Được miễn thuế cho tiền lời và khi rút tiền để thanh toán các khoản chi liên quan đến tình trạng khuyết tật
  • Không bị tính thành tài sản của một cá nhân cho đến khi khoản tiết kiệm đạt $100,000

Quý vị cũng có thể mở quỹ tín thác cho Nhu Cầu Đặc Biệt (Special Needs) cho người thân của mình

Các Vấn Đề Pháp Lý

Việc một người khuyết tật trưởng thành đưa ra các quyết định quan trọng cho cuộc đời mình hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của người đó và gia đình. Các lựa chọn được đưa ra để hỗ trợ người khuyết tật trưởng thành cũng như các thành viên gia đình/vòng tròn hỗ trợ của người đó.

Phúc Lợi Công Cộng

Phúc lợi công cộng có thể là một phần quan trọng trong việc hoạch định tài chính cho cuộc sống tuổi trưởng thành của người khuyết tật:

 • Trợ Cấp Anh Sinh Bổ Sung (SSI) có thể là một nguồn thu nhập hàng tháng cho người khuyết tật trưởng thành nếu họ đủ điều kiện. Hãy xem video của PHP, Đăng ký SSI, để biết thêm thông tin về quá trình này
 • CalFresh, giúp thanh toán chi phí thực phẩm (dành cho người nhận SSI). 
 • Tấm Vé Việc Làm (Ticket to Work) là một chương trình khác có thể giúp người khuyết tật tìm kiếm việc làm và duy trì phúc lợi SSI.
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) là phúc lợi giúp chi trả những khoản như dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn và dịch vụ chăm sóc cá nhân cho những người đủ điều kiện. Hãy xem video của PHP, Đăng ký IHSS, để biết thêm thông tin về quá trình này.
 • Medi-Cal và Medicare
Lựa Chọn Nhà Ở/Nơi Ở

Tìm được nơi ở thích hợp là một trong những thử thách và quyết định lớn nhất của người khuyết tật trưởng thành cũng như người thân của họ.

 • Nếu có thu nhập thấp, quý vị có thể đăng ký Nhà ở Section 8 qua Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công
 • Các chương trình trợ cấp nhà ở sẵn có
 • Hãy liên lạc với Trung Tâm Sống Tự Lập để có thêm thông tin về các chương trình hiện có tại nơi quý vị ở và được trợ giúp hoàn tất đơn đăng ký nếu cần
 • Khách hàng của Trung Tâm Vùng có thể có thêm lựa chọn khi tìm nhà (xem thêm bên dưới) 
Sức Khoẻ/Sức Khoẻ Tâm Thần

Nhu cầu y tế là một phần rất lớn trong cuộc sống của bất cứ người trưởng thành nào – và người khuyết tật không phải là một ngoại lệ.

Bảo hiểm y tế:

 • Covered California giúp lựa chọn bảo hiểm giá rẻ 
 • Medi-Cal, nếu người khuyết tật đủ điều kiện nhận SSI
 • Đơn đăng ký Covered California cũng giống như Medi-Cal
 • Medicare là một lựa chọn khác cho một số người khuyết tật trưởng thành
 • Denti-Cal và các loại bảo hiểm răng miệng khác cũng được bao gồm trong Covered California

Trị Liệu Sức Khoẻ Tâm Thần và các nhóm hỗ trợ cũng luôn có sẵn, và là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ của nhiều người.

Quý vị muốn có khoảng thời gian vui vẻ và gặp gỡ mọi người? Việc xa cách xã hội là một vấn đề với nhiều người khuyết tật trưởng thành. Quý vị có thể tìm thấy rất nhiều cơ hội thư giãn giải trí qua Meetup, hoặc liên lạc với Sở Công Viên Và Giải Trí địa phương

Các Dịch Vụ Cho Khách Hàng Của Trung Tâm Vùng

Trung Tâm Vùng* có nhiều dịch vụ dành cho khách hàng trưởng thành của mình. Các dịch vụ này bao gồm nhiều lựa chọn hỗ trợ nhà ở:

Nhân viên quản lý trường hợp/điều phối dịch vụ của Trung Tâm Vùng có thể giúp khách hàng và người thân tìm hiểu các lựa chọn và quyết định lựa chọn nào phù hợp với mình.

*Quý vị chưa hiểu rõ Trung Tâm Vùng là gì, nhiệm vụ của họ ra sao, và ai đủ điều kiện nhận dịch vụ? Tìm hiểu về chương trình từ Sở Dịch Vụ Khuyết Tật California.

Chương Trình Tự Quyết (SDP) được cung cấp cho tất cả khách hàng của Trung Tâm Vùng muốn tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, đồng thời vẫn nhận hỗ trợ. Chương trình này cho phép khách hàng có nhiều không gian để phát triển và thanh toán các dịch vụ cá nhân được thiết kế phù hợp với nhu cầu của họ. Tiếng Nói Thống Nhất của Người Khuyết Tật (Disability Voices United) là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu hành trình SDP.

Những Điều Cần Cân Nhắc Trước Tuổi 18

Đăng Ký Quân Vụ: Nếu người khuyết tật được xác định giới tính là nam khi ra đời, người đó phải đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service).

 • Đây là cách quân đội biết những nam giới nào có thể được gọi nếu chiến tranh xảy ra 
 • Tên của một cá nhân sẽ được giữ lại trong danh sách đến năm 26 tuổi 
 • Nhiều chương trình trợ giúp liên bang yêu cầu bằng chứng của việc đăng ký quân vụ, nếu đủ điều kiện, để được hưởng phúc lợi

Đăng ký Bầu cử: Một việc quan trọng khác là đăng ký bầu cử.

 • Khi đủ 18 tuổi, tiếng nói của con em quý vị sẽ có trọng lượng. Hãy để con được lắng nghe!
 • Ở California, đăng ký tiền bầu cử được thực hiện ở tuổi 16-17; đến năm 18 tuổi, cá nhân đó sẽ tự động được đăng ký bầu cử.

Căn cước chính thức do Chính phủ ban hàng là giấy tờ quan trọng